รับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาค 2/2557


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กำหนดเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557

กำหนดการรับสมัคร

  รับสมัครด้วยตนเอง   15 กันยายน – 14 พฤศจิกายน 2557
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ   18 พฤศจิกายน 2557
  สอบคัดเลือก (สัมภาษณ์)   30 พฤศจิกายน 2557
  ประกาศผลสอบคัดเลือก     4 ธันวาคม 2557
  รายงานตัวและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา   27 ธันวาคม 2557
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่   10 มกราคม 2558
  เปิดภาคเรียน  (สำหรับภาคพิเศษ)
(สำหรับภาคปกติ)
  12 มกราคม 2558  10 มกราคม 2558

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม เว็บไซต์ สำนักบัณฑิตศึกษา >>คลิ๊ก<<