คอลัมน์ U station: สิ่งประดิษฐ์ ช่วยเกษตรกร

ผู้ประกอบการผลิตเครื่องแกงสำเร็จรูป ซึ่งส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมเอสเอ็มอีต่างก็ประสบปัญหาในการทำความสะอาดวัตถุดิบสำหรับผลิต เครื่องแกง และเนื่องจากวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต อันได้แก่ ข่า ขิง หอม กระเทียม มะกรูด ซึ่งอาจจะมีสิ่งปนเปื้อนติดอยู่เป็นจำนวนมาก ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังต้องอาศัยการใช้แรงงานคนในการทำความสะอาด ประกอบกับเครื่องจักรอันทันสมัยที่มีประสิทธิภาพในการล้างวัตถุดิบในปริมาณมากนั้น ยังต้องสั่งนำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งมีราคาแพง ด้วยเหตุนี้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประกอบด้วย ชุมพร ขันโท ,ธรณินทร์ ไชยเจริญ และ สหภูมิ ภัควันต์ โดยมี ดร.กุลชาติ จุลเพ็ญ เป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำในการออกแบบและสร้างเครื่องดังกล่าวการทำงานของเครื่องตัวนี้จะใช้แรงดันน้ำในการฉีดล้างเศษดินออกจากวัตถุดิบผ่าน

หัวฉีดน้ำทรงพัดแบน ลักษณะของเครื่องล้างข่ามีมุมในการฉีดพ่น 90 องศา จำนวน 4 หัว ใช้ปั๊มน้ำหอยโข่ง 2 ใบพัด แรงส่งน้ำสูง 55 เมตรปริมาณส่งน้ำ 105 ลิตรต่อนาที และขัดเศษดินกับเปลือกข่าที่เหลือออกด้วยแปรงลูกกลิ้งที่มีความยาว 1 เมตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 150 มิลลิเมตร ใช้ขนแปรงไนล่อนเบอร์ 6 ขนาด 0.5 มิลลิเมตร ขนแปรงยาว 40 มิลลิเมตร ใช้มอเตอร์ประเภทคาปาซิเตอร์มอเตอร์ขนาด 1 แรงม้า ในการส่งกำลังให้แปรงลูกกลิ้งหมุนไปในทิศทางเดียวกัน

อัตราการผลิตต่อชั่วโมงถือว่ามากกว่าแรงงานคน 5-6 เท่า ความเร็วรอบของแปรง ลูกกลิ้ง 385 รอบต่อนาที ทำให้อัตราการผลิตสูงที่สุดการล้างแบบวิธีการป้อนข่าเข้าสู่ระบบการล้างและไหลออกอย่างสม่ำเสมอ มีอัตราการผลิตเท่ากับ 300 กิโลกรัมต่อชั่วโมง และการล้างแบบวิธีการป้อนข่าเข้าสู่ระบบการล้างทีละชุด มีอัตราการผลิตเท่ากับ 405.1 กิโลกรัมต่อชั่วโมง เครื่องล้างข่าต้นแบบราคาประมาณ 100,000 บาท