นศ.กัมพูชา น้อมสำนึกทุนสมเด็จพระเทพฯ

4 นักศึกษากัมพูชาตัวแทนจาก 19 คน “โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ด้านการศึกษา ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานทุนการศึกษาเรียนฟรี ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี

Bora Naing (โบรา ณัง) นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ เล่าว่า อยากจะนำความรู้ไปประกอบอาชีพที่ประเทศ เนื่องจากชอบงานทางด้านวิศวะ อยากเป็นอาจารย์สอนในมหาวิทยาลัยฯ ปัจจุบันได้เกรดเฉลี่ยสะสม 3.75 โชคดีที่เรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์ เนื่องจากวิชาส่วนใหญ่จะเป็นวิชาคำนวณ ชอบเรียนคำนวณ นอกจากนี้ยังได้ลงมือปฏิบัติจริง ได้ลองใช้เครื่องมือจริง ขอบคุณรุ่นพี่และน้องๆ ที่คอยช่วยเหลือตนเอง ตอนที่เข้ามาเรียนใหม่ๆ กลัวจะเข้ากับเพื่อนไม่ได้ แต่เพื่อนมีน้ำใจคอยช่วยเหลือ ตอนนี้พยายามจะเขียนภาษาไทยให้เก่ง รู้สึกดีใจที่ได้ทุนการศึกษาจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระองค์ท่านทรงเมตตาตนเอง ให้โอกาสได้รับการศึกษา เป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ยิ่งใหญ่ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร Sinith Chin (สินิก จิน) เล่าว่า ตอนมาแรกๆ คิดถึงบ้าน เป็นครั้งแรกที่ออกมาใช้ชีวิตโดยไม่มีพ่อแม่ อาศัยอยู่กับเพื่อนอีก 3 คนในหอใน รู้สึกว่าปลอดภัย ในมหาวิทยาลัยฯ มีสิ่งอำนวยความสะดวก จึงไม่ลำบาก ที่เลือกเรียนเกี่ยวกับอาหาร เพราะว่า อนาคตอยากจะมีสินค้าเป็นของตนเอง ในรูปแบบเครื่องดื่ม เกรดเฉลี่ยสะสมอยู่ที่ 2.67 ประทับใจประเทศไทย มีธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวเยอะ รู้สึกดีและจะตั้งใจเรียน สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

Rith Monychanad (ฤทธิ์ มุนนีจินดา) นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการพิมพ์และโฆษณา คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เล่าว่า ชอบเกี่ยวกับออกแบบ งานสร้างสรรค์ เช่น ออกแบบโลโก้ โปสเตอร์ ทางมหาวิทยาลัยฯ มีเครื่องมือรองรับ เมืองไทยลักษณะคล้ายๆ ประเทศกัมพูชา ไม่ว่าจะในเรื่องของอาหาร อากาศ ประทับใจเมืองไทย เนื่องจากมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย 1 ปี จะกลับบ้าน 2 ครั้ง ปัจจุบันเกรดเฉลี่ยสะสม 3.27 หลังเรียนจบอยากจะหาประสบการณ์ในการทำงานในเมืองไทย 4 ปีที่อยู่เมืองไทย จะตั้งใจเรียนทำให้พ่อแม่ภูมิใจ และทำตัวให้ดีเหมาะสมและเป็นแบบอย่าง ที่ได้รับทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

Menghea Ny (เมงเฮีย นี) นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาโทนิกส์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เล่าว่า ที่บ้านมีลูกทั้งหมด 7 คน ตนเองเป็นคนที่ 5 พ่อแม่มีอาชีพชาวนา ดีใจมากที่สอบได้ทุนการศึกษาของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ถ้าไม่มีทุนของพระองค์ตนเองคงไม่มีโอกาสมาเรียนเมืองไทย เกรดเฉลี่ยสะสม 3.80 ซึ่งตอนเรียนถ้าไม่เข้าใจ จะถามอาจารย์ในห้องเรียน พยายามทำความเข้าใจกับเรื่องที่เรียน ขอบคุณอาจารย์และเพื่อนๆ ในมหาวิทยาลัยฯ ที่ให้ความช่วยเหลือ ตนเองและครอบครัวจะสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ไปตลอดชีวิต

ต้องขอชื่นชมในความสามารถของนักศึกษากัมพูชา กับผลการเรียนซึ่งทุกคนต้องเรียนเป็นภาษาไทย โดยทุกคนมีโอกาสเรียนภาษาไทยที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามเพียง 3 เดือน แต่ผลการเรียนของทุกคนดีมาก โดยเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษและแคลคูลัส ซึ่งเก่งกว่านักศึกษาไทยบางคน นอกจากนี้นักศึกษากัมพูชายังสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยฯ โดยสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข

 

ชลธิชา ศรีอุบล

กองประชาสัมพันธ์ มทร.ธัญบุรี 02-549-4994