โครงการไหว้ครูนาฏศิลป์ดนตรี

ภาควิชานาฏดุริยางคศิลป์ คณะศิปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กำหนดจัดโครงการพิธีไหว้ครูนาฏศิลป์ดนตรี ปีการศึกษา 2557

เนื่องด้วยภาควิชานาฏดุริยางคศิลป์ คณะศิปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กำหนดจัดโครงการพิธีไหว้ครูนาฏศิลป์ดนตรี ปีการศึกษา 2557 ณ อาคารนาฏศิลปและดุริยางค์ คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในวันพุธที่ 10 กันยายน 2557 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป และวันพฤหัสบดีที่ 11 กันยายน 2557 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ซึ่งพิธีไหว้นาฏศิลป์ดนตรีนี้เป็นประเพณีที่แสดงถึงการคารวะผู้ที่มีพระคุณด้วยการบวงสรวงบูชา ซึ่งผู้ศึกษาด้านนาฏศิลป์ ดุริยางค์ คีตศิลป์ ได้ยึกถือปฏิบัติสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน

กำหนดการงานโครงการไหว้ครูนาฏศิลป์ดนตรี
ปีการศึกษา 2557
ณ อาคารนาฏศิลป์และดุริยางค์ คณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

วันพุธที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2557

เวลา 16.00 น. พิธีสวดมนต์เย็น
เวลา 17.00 น. พิธีทำบุญถวายแด่ครูอาจารย์และเทพเทวดา

วันพฤหัสบดีที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2557

เวลา 05.00 น. พิธีบวงสรวงและถวายเครื่องสังเวยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัยฯ
เวลา 07.00 น. พิธีพระพุทธมนต์ ถวายภัตตาหารเช้า และเครื่องไทยทานแด่พระภิกษุสงฆ์
เวลา 08.00 น. ผู้เข้าร่วมพิธี เริ่มลงทะเบียนเพื่อเข้างานร่วมพิธีไหว้ครูนาฏศิลป์ไทยและดุริยางค์ไทย
เวลา 09.00 น. เริ่มพิธีไหว้ครูทั้ง 2 พิธี
เวลา 09.09 น. เป็นต้นไป ประธานในพิธีจุดเทียนชัย และถวายเครื่องบูชาครู สาธยายมนต์

อ่านโองการพิธีไหว้ครูทั้ง 2 พิธี
– พิธีไหว้ครูนาฏศิลป์ไทย, พิธีไหว้ครูดุริยางค์ไทย
– พิธีครอบครูนาฏศิลป์ไทย, พิธีครอบครูดุริยางค์ไทย
– พิธีรับมอบนาฏศิลป์ไทย, พิธีรับมอบดุริยางค์ไทย

 

หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
– พิธีไหว้ครูนาฏศิลป์ไทย ห้องสุนทรวาทิน ชั้น 1
– พิธีไหว้ครูดุริยางค์ไทย ห้องรามราฆพ ชั้น 5

แสดงความคิดเห็น