ประกาศปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (รอบ 2) ประจำปีการศึกษา 2557

ประกาศปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโลยีราชมงคลธัญบุรี (รอบ 2) ประจำปีการศึกษา 2557  ในวันอาทิตย์ที่ 14 กันยายน 2557  ณ ห้องประชุมศิลปกรรมนิเทศ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 07.00 น.

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายแนะแนวฯ กองพัฒนานักศึกษา
โทร. 0 2549 3025 , 0 2549 3682

รายชื่อนักศึกษาที่ยังไม่ได้เข้ารับการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557

รายชื่อนักศึกษาที่ยังไม่ได้เข้ารับการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557
1.5 MiB
2333 Downloads
Details