นศ.แพทย์แผนไทย ปันความรู้สู่ชุมชนผาปัง

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี นำทีมนักศึกษาจัดโครงการจิตอาสาเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาไทยสู่ชุมชน ร่วมกับมูลนิธิพัฒนาชุมชนผาปัง อ.แม่พริก จ.ลำปาง เพื่อสร้างพลังจิตอาสาในการถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ชุมชมผาปัง น.ส.ขวัญชนก ศรีกระจ่าง (ของขวัญ) นักศึกษาชั้นปี 3 วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ หนึ่งในผู้เข้าร่วมโครงการ เล่าว่า ตนได้รับการชักชวนจาก ดร.ไฉน น้อยแสง รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานักศึกษา ให้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งประกอบไปด้วยกิจกรรมหลักๆ คือ กิจกรรมอาสา กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ และกิจกรรมการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมกับนักศึกษาจากประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังจิตสำนึกในการเข้าไปช่วยเหลือชุมชน โดยนำองค์ความรู้ทางด้านภูมิปัญญาที่ได้เรียนมากับอาจารย์ มาถ่ายทอดสู่ชุมชนผ่านกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้ชาวบ้านในชุมชนนำมาประยุกต์ใช้ในการดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัว เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

“รู้สึกประทับใจมาก เพราะระหว่างทำกิจกรรมได้ใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารกับเพื่อนนักศึกษาจากสหรัฐที่เข้าร่วมโครงการ พวกเขามีความเป็นกันเอง มีความตั้งใจในการเรียนรู้ภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย และให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ส่วนชาวบ้านชุมชนผาปังและน้องๆ จากโรงเรียนผาปังวิทยา ให้การต้อนรับและดูแลเป็นอย่างดี กิจกรรมที่ทำในโครงการนี้ค่อนข้างหลากหลาย เช่น การเผยแพร่ท่ากายบริหารฤาษีดัดตน การสอนนวดคลาดเครียดด้วยตนเอง การดูและเลือกใช้สมุนไพรในท้องถิ่น กิจกรรมการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม รวมถึงการแนะแนวการศึกษาต่อที่ มทร.ธัญบุรี ทำให้รู้จักวิธีการนำองค์ความรู้ทางแพทย์แผนไทยไปเผยแพร่กับผู้อื่น ได้ฝึกการบริการชุมชน และยังเป็นการทบทวนความรู้ไปในตัว นอกจากนี้ ยังได้ฝึกทักษะภาษาอังกฤษในการสื่อสารและอยากให้จัดโครงการแบบนี้อย่างต่อเนื่อง” ขวัญชนก กล่าว

ด้าน นายมนัสวี จำปี (เท่ห์) นักศึกษาชั้นปี 2 วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยสาขาสุขภาพความงามและสปา บอกถึงความประทับใจที่ได้เข้าร่วมในโครงการครั้งนี้ว่า “รู้สึกประทับใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการถ่ายทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาไทย ได้ลงพื้นที่จริงในการเข้าไปเยี่ยมชมวิถีชีวิตของชาวบ้านในชุมชน รวมถึงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมระหว่างนักศึกษา มทร.ธัญบุรี กับนักศึกษาจากสหรัฐที่เข้าร่วมในโครงการ”

“ผมหวังว่า วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย จะจัดโครงการดีๆ แบบนี้ต่อไป เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกแก่นักศึกษาให้มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และช่วยเสริมสร้าง พัฒนานักศึกษาให้เป็นนักปฏิบัติมากขึ้น ทั้งยังเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยทางด้านแพทย์แผนไทยอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของไทยต่อไป” มนัสวี กล่าว

ความเป็นจิตอาสาที่ก่อเกิดจากโครงการนี้ ยังเป็นการเพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับนักศึกษาอีกด้วย