มทร.ธัญบุรี สกัดรับน้องนอกกฎ

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี กล่าวถึงนโยบายดูแลการรับน้องใหม่ประจำปีการศึกษา 2557 ว่า มทร.ธัญบุรี ได้ทำความเข้าใจและปลูกจิตสำนึกให้แก่รุ่นพี่ถึงประเพณีดีงามของการรับน้อง ว่า เป็นสิ่งที่ดีก่อให้เกิดความสามัคคี ดังนั้นต้องไม่กระทำการใด ๆ ที่รุนแรง หรือทำลายจิตใจรุ่นน้อง ขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยก็มีมาตรการดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มงวด โดยสั่งการให้คณบดีดูแลนักศึกษาในคณะอย่างใกล้ชิด จัดทีมสำรวจบริเวณโดยรอบและสอดส่องไม่ให้มีการรับน้องภายนอกมหาวิทยาลัยหรือพาน้องไปมั่วสุมอบายมุข รวมทั้งได้ขอความร่วมมือจากสโมสรนักศึกษาให้จัดกิจกรรมรับน้องให้เสร็จภายใน 1 เดือนหลังจากเปิดเทอม

ด้าน นายวิรัช โหตระไวศยะ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา มทร.ธัญบุรี กล่าวว่า ในปีนี้ได้เพิ่มช่องทางแจ้งเบาะแสการรับน้องที่ไม่เหมาะสมผ่านระบบอินเทอร์เน็ตอีก 2 ช่องทาง คือ กองพัฒนานักศึกษาที่ www.facebook.com/SD.Rmutt และสภานักศึกษาที่ www.facebook.com/SD.Rmutt นอกจากนี้ยังได้ตั้งแฟนเพจเครือข่าย ผู้ปกครองนักศึกษาขึ้นด้วยทาง www.face book.com/pages/ ใช้ชื่อว่าเครือข่ายผู้ปกครองนักศึกษาใหม่-มทร.ธัญบุรี-2557 และยังสามารถร้องเรียนมาได้ที่กองพัฒนานักศึกษา โทร. 0-2549-3677, 08-9667-1024, 08- 3110-1130 ตลอด 24 ชั่วโมง.