มทร.ธัญบุรี สั่งกำชับคุมเข้มรับน้องเพิ่มช่องร้องเรียน-เปิดแฟนเพจผู้ปกครองช่วยจับตา

รศ.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี กล่าวถึงนโยบายควบคุมดูแลการรับน้องใหม่ประจำปีการศึกษา 2557 ว่า ได้สร้างความเข้าใจกับรุ่นพี่และรุ่นน้อง ถึงประเพณีที่ดีงามของการรับน้อง ที่ต้องการให้เกิดความสามัคคี ปลูกจิตสำนึกให้รุ่นพี่เห็นว่าการรับน้องเป็นสิ่งที่ดี ไม่ควรกระทำการใดๆ ที่รุนแรง หรือทำลายจิตใจน้อง ส่วนการดูแลความปลอดภัยนั้น สั่งการให้คณบดีทุกคณะควบคุมดูแล จัดอบรมอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมดูแลพฤติกรรม และผลการเรียนของนักศึกษา นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังกำหนดให้ตัวแทนอาจารย์ และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ทำหน้าที่เป็นทีมดูแลรอบรั้วสถาบัน เพื่อสอดส่องไม่ให้เกิดการรับน้องนอกมหาวิทยาลัย หรือพาน้องไปมั่วสุมอบายมุข ขณะเดียวกันก็ขอความร่วมมือจากตัวแทนสโมสรนักศึกษา ให้ดูแลกิจกรรมรับน้องให้แล้วเสร็จภายใน 1 เดือน หลังจากเปิดภาคการศึกษา เพื่อให้นักศึกษาใส่ใจกับการเรียน ทั้งนี้ หากผู้ปกครองมีความเป็นห่วงนักศึกษา หรือเห็นพฤติกรรมที่ไม่สมควร สามารถร้องเรียนมาได้ที่กองพัฒนานักศึกษา มทร.ธัญบุรี โทร. 0-2549-3677, 0-89667-1024

ด้านนายวิรัช โหตระไวศยะ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา มทร.ธัญบุรี กล่าวว่า ในปีนี้มหาวิทยาลัยได้เพิ่มช่องทางการร้องเรียนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต 2 ช่องทาง คือ การรับร้องเรียนผ่านกองพัฒนานักศึกษา มทร.ธัญบุรี www.facebook.com/SD.Rmutt และร้องทุกข์ ผ่านสภานักศึกษา มทร.ธัญบุรี www.facebook.com/SD.Rmutt ได้ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมกันนี้ ยังได้ตั้งแฟนเพจเครือข่ายผู้ปกครองนักศึกษา มทร.ธัญบุรี ทาง www.facebook.com/pages/ เครือข่ายผู้ปกครองนักศึกษาใหม่-มทร.ธัญบุรี-2557 เพื่อให้ผู้ปกครองได้สื่อสารข้อมูลกับมหาวิทยาลัย โดยรายละเอียดต่างๆ ที่แจ้งผ่านกล่องข้อความจะถูกเก็บเป็นความลับ สำหรับช่องทางทั้งหมดนี้ จัดทำขึ้นเพื่อให้มหาวิทยาลัยได้แก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงทีหากมีเหตุฉุกเฉิน

 

แสดงความคิดเห็น