มทร.ธัญบุรี ติวเข้มเลิกรับน้องรุนแรง

ปทุมธานี – นายวิรัช โหตระไวศยะ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ร่วมกับนักศึกษาลงปฏิญญาปทุมธานีการจัดกิจกรรมรับน้องเชิงสร้างสรรค์อย่างพอเพียงหลีกเลี่ยงอบายมุขมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยการจัดอบรมในครั้งนี้มีผู้นำนักศึกษาจำนวน 120 คน เข้าร่วมอบรม ที่เดอะไพน์ รีสอร์ท อ.สามโคก จ.ปทุมธานี

ผศ.สมพงษ์ อังศุภโชติ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา มรท.ธัญบุรี กล่าวว่า ทางมหาวิทยาลัยตระหนักถึงความสำคัญในการให้ความรู้กับผู้นำนักศึกษาในรูปแบบและวิธีการจัดกิจกรรมในเชิงสร้างสรรค์ งดเว้นอบายมุข ไม่ใช้ความรุนแรง ในการจัดกิจกรรม ต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ ระมัดระวังไม่ให้ผิดศีลธรรม รวมทั้งมีเหตุผล สำนึกถึงความเสี่ยง ที่สำคัญต้องคำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับนักศึกษารุ่นน้อง และชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย โดยอาศัยความร่วมมือของรุ่นพี่ในเครือข่ายด้วย