แจ้งกำหนดการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557 ครั้งที่ 3 (รอบเก็บตก)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้กำหนดการจัดตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557 ครั้งที่ 3 (รอบเก็บตก) ในวันเสาร์ที่ 30 สิงหาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. ณ ห้องพยาบาล ชั้น 1 อาคารสโมสรข้าราชการ มหาวิทยาลัยฯ โดยจัดดำเนินการให้นักศึกษาใหม่ของทุกคณะ/วิทยาลัยฯ ที่มิได้เข้ารับการตรวจสุขภาพนักศึกษาในครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 รวมทั้งนักศึกษาที่เรียกเพิ่มเติม