ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาอาจารย์แนะแนว “แนะแนวการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี”

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาอาจารย์แนะแนว “แนะแนวการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี”  ในวันพฤหัสบดีที่ 28 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมชั้น 3 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ติดต่อสอบถามได้ที่โทรศัพท์  0-25493024-5

บันทึก(ภายนอก) ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาอาจารย์แนะแนว
178.2 KiB
621 Downloads
Details
แบบตอบรับ การเข้าร่วมประชุมสัมมนาอาจารย์แนะแนว
13.9 KiB
415 Downloads
Details
ตารางการกำหนดการสัมมนา
116.0 KiB
464 Downloads
Details