คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี สอบตรงคุณวุฒิ ม.6 ปีการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม)

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี สอบตรงคุณวุฒิ ม.6 ประจำปีการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม) โดยมีรายละเอียดสาขาวิชาที่เปิดรับสมัครกำหนดการดังเอกสารดาวน์โหลด

สมัครได้ที่คณะที่ประสงค์เข้าศึกษา และเสียค่าสมัครสอบจำนวน 300.- บาท  ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 7 สิงหาคม 2557

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร. 0 2549 3613-5

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (เพิ่มเติม)
103.4 KiB
904 Downloads
Details