มทร.ธัญบุรี อบรมรุ่นพี่ แนะแนวตามโรงเรียน

“มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี รุกจัดโครงการอบรมผู้นำนักศึกษาจิตอาสา แนะแนวการศึกษา พี่แนะแนวน้อง รับสมัครนักศึกษาจิตอาสาทุกชั้นปีเข้าร่วมโครงการ โดยภายในโครงการมีกิจกรรมมากมาย เพื่อเป็นการฝึกทักษะในการพูดและกล้านำเสนอความรู้ มทร.ธัญบุรีที่ได้รับ ไปสื่อสารให้รุ่นน้องเพื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยฯ ในภาพลักษณ์ที่ดี ให้ทุกคนได้รู้จักมหาวิทยาลัยฯ” โดยในโครงการนี้มีจิตอาสาแนะแนวเข้าร่วมกว่า 100 ชีวิต”

“ปาล์ม” น.ส.พัทราภรณ์ ศิริทรัพย์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาการโรงแรม คณะศิลปศาสตร์ เล่าว่า อยากได้ไปแนะนำสิ่งดีๆ ที่ใครหลายคนยังไม่รู้ว่ามหาวิทยาลัยของเรานั้นดีอย่างไร อยากกลับไปแนะแนวโรงเรียนเก่า โดยสำเร็จการศึกษามาจาก ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกา จ.ปทุมธานี ก่อนที่จะออกไปแนะแนวให้น้องๆ “บุคลิกภาพ” เป็นเรื่องที่สำคัญ ท่าทางที่สุขุมจะสร้างความเชื่อถือได้มาก ซึ่งวิทยากรได้ให้ความรู้ในเรื่องการพัฒนาบุคลิกภาพ การแต่งกาย เป็นอีกส่วนที่ช่วยเสริมสร้างบุคลิกภาพในตนเอง เข้าร่วมโครงการนี้มีความมั่นใจ พร้อมที่จะออกไปเป็นจิตอาสาเชิญชวนน้องๆ เข้ามาเรียน มทร.ธัญบุรี

“แจน” น.ส.ปวีณ์นุช เสือไพฑูรย์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ เล่าว่า ส่วนตัวคิดว่าถ้าตัวรุ่นพี่ได้ออกแนะแนวแก่น้องๆ จะเกิดความเป็นกันเอง จะเข้าถึงตัวน้องๆ ได้ดีกว่า เหมือนเป็นการถ่ายทอดประสบการณ์ตรงให้กับน้องๆ เข้าอบรมในครั้งนี้ ได้เทคนิคในการพูดต่อสาธารณะ ซึ่งวิทยากรได้นำประสบการณ์ตรงที่มาเล่าให้ฟัง จะทำหน้าที่จิตอาสาแนะแนวสุดความสามารถ สมกับที่มหาวิทยาลัยฯ ให้โอกาสตนในการออกแนะแนวในครั้งนี้

“มาร์ท” นายสามารถ งามขำ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เล่าว่า โครงการนี้เป็นโครงการที่ดี ที่ทำให้มหาวิทยาลัยฯ เป็นที่รู้จักของบุคคลที่อยากจะเข้าศึกษาต่อ จึงสนใจเป็นจิตอาสาของโครงการนี้ ซึ่งในการอบรมได้สอนกระบวนการในการสร้างสัมพันธ์ต่อสังคม การมีส่วนร่วม มีแนวคิด แนวปฏิบัติทางด้านความคิดสร้างสรรค์ สามารถนำมาปรับใช้ในสังคมได้ สร้างความมั่นใจในการแนะแนวต่อผู้อื่น แต่โดยส่วนตัวคิดว่าการสร้างความมั่นใจในตัวเองก่อนจะทำให้กล้าแสดงออก

เฟรชชี่สดๆ ร้อนๆ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ “ตั๊ก” นายฐาปนพงศ์ พัดเจริญ เล่าว่า มาร่วมโครงการนี้เพราะคิดว่าโครงการนี้มีความน่าสนใจและได้มีโอกาสพบกับรุ่นพี่ เพื่อปรับตัวให้เข้ากับชีวิตมหาวิทยาลัย นอกจากเทคนิคการพูดคุย และบุคลิกภาพที่ได้รับจากโครงการนี้แล้ว ยังได้รับความรู้ในเรื่องการวางตัว การเป็นจิตอาสาแนะแนวตามโรงเรียนต่างๆ เป็นเรื่องที่ดี เพราะจะทำให้น้องๆ รู้ว่ามหาวิทยาลัยมีอะไรดี มีคณะใดบ้าง เพื่อเปิดโอกาสให้น้องๆ ได้รับความรู้มากขึ้น หลังจากเข้าโครงการเชื่อมั่นในตนเองว่าสามารถพูดให้น้องๆ ได้รับรู้ถึงข้อดีต่างๆ ในมหาวิทยาลัยนี้ เพื่อให้น้องๆ สนใจเข้ามาเรียน เหมือนที่ตนตั้งใจที่จะเข้ามาเรียนที่นี่

“จิตอาสาแนะแนว 100 ชีวิต จะออกแนะแนวให้กับน้องๆ โรงเรียนในเครือข่ายกว่า 30 แห่งทั่วประเทศไทย ซึ่งจะปรับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป เพื่อสร้างภาพลักษณ์ และทำให้ทุกคนรู้จัก มทร.ธัญบุรี มากยิ่งขึ้น”