นศ.บริหาร ลงพื้นที่ชุมชนบ้านละคร

ฝ่ายพัฒนาสังคมและบำเพ็ญประโยชน์ สโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี นำทีมอาสานักศึกษาทุกชั้นปี ลงพื้นที่ ชุมชนบ้านละคร หมู่ 1 ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ช่วยเหลือสังคม สร้างจิตสำนึกและความ รับผิดชอบต่อสังคม

“พี่มล” นางสาวณภัทร ฉลาดเลิศสกุล ประธานชมรมเรารักษ์ถิ่นบัวหลวงปทุมธานี เล่าว่า จากการสังเกตและการพูดคุย ชาวบ้านให้การยอมรับ กล้าที่จะเข้ามาร่วมกิจกรรมมากขึ้น มีความไว้วางใจ ที่จะให้ลูกหลานเข้าร่วมกิจกรรม และนักศึกษาได้นำโครงการสวนครัวเข้าไปปลูกในชุมชน ทำให้ชาวบ้านรู้สึกว่านักศึกษาคณะบริหารธุรกิจเป็นลูกหลาน เห็นได้ว่าในปีที่ผ่านมา ตัวโครงการประสบความสำเร็จ จึงส่งผลต่อกิจกรรมต่อๆ มาของโครงการ “อย่างน้อยสิ่งที่คนในชุมชนบ้านละครได้ คือ ความคิดที่เปลี่ยนไป ยอมรับการเปลี่ยนมากขึ้น”

“ต้น” นายพรหมพันธ์ เอกคช นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ ประธานโครงการ เล่าว่า ฝ่ายพัฒนาสังคมและบำเพ็ญประโยชน์ คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการช่วยเหลือสังคมทุกๆ ปี ซึ่งส่วนใหญ่ รับอาสาสมัครเข้ามาเป็นจิตอาสา ลงพื้นที่ตามโครงการต่างๆ โดยโครงการลงพื้นที่ชุมชนบ้านละคร วางแผนโครงการไว้ 5 ปี ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่อง นั่นคือการนำความรู้ความเข้าใจในวิชาการตามสาขาที่ตนเรียนมา นำมาใช้ เนื่องจากคณะบริหารธุรกิจเป็นวิชาชีพสายสังคม ที่จะต้องดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม ต้องใช้จิตสำนึกและความรับผิดชอบอย่างสูง ซึ่งการฝึกฝนให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์จริงนั้น จะต้องมีการนำความรู้ความสามารถของนักศึกษามาประยุกต์ใช้ได้จริง ในการลงพื้นที่บ้านละครในครั้งนี้ ใช้ระยะเวลา 4 เดือน ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ ในการลงพื้นที่ทำกิจกรรมกับชุมชุนบ้านละคร

“เอฟ” นางสาวธิดารัตน์ หมวกทอง นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการตลาด เล่าว่า เข้าร่วมโครงการทุกปี แต่ละปีมีการวางแผนการดำเนินงาน เพื่อให้มีระบบในการทำงาน โดยสำหรับตนเอง มีหน้าที่ในการสอนหนังสือเด็กๆ ในชุมชน โดยจะเน้นในเรื่องของภาษาอังกฤษ แต่ละปีที่ได้ลงพื้นที่ ชุมชนบ้านละครมีพัฒนาการที่ดีขึ้น ยกตัวอย่าง เด็กที่มาเรียนกับตนเอง เริ่มมีการปรับตัวเข้ากับสังคม “เด็กบางคนไม่มีโอกาสในการเข้าเรียน” รอยยิ้มของเด็ก เป็นรอยยิ้มที่สดใส “อย่างน้อยการที่ได้มอบโอกาสให้กับเด็กๆ อาจจะเป็นโอกาสเล็กๆ แต่มากด้วยความพิเศษกับใครหลายๆ คน”

2 สาวฝาแฝด “น้องพุก” เด็กหญิงพนิตตา วงศาโรจน์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 4 และ “น้องเพลง” เด็กหญิงภูมิตะวัน วงศาโรจน์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 3 โรงเรียนธัญสิทธิ์ศิลป์ เล่าว่า ชอบที่พวกพี่ๆ มาสอนภาษาอังกฤษ มีการสอนศัพท์ทางภาษาอังกฤษ มาเข้าร่วมโครงการเป็นครั้งแรก มีการตอบคำถามสนุกดี มีรางวัลแจก และยังมีการสอนร้องเพลงภาษาอังกฤษ “อยากให้พวกพี่ๆ มาทุกวัน” นำศัพท์ที่ได้จากการเรียนกับพี่ ไปใช้ในการเรียนได้ และยังได้นำไปเล่าให้เพื่อนๆ ที่โรงเรียนฟัง

“ทราย” เด็กหญิงตะวัน จันทร์ประสงค์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง เล่าว่า เพื่อนๆ แถวบ้านชวนมา ตอนมาที่แรกไม่กล้าคุยกับเพื่อนๆ แต่เมื่อพี่ เริ่มทำกิจกรรม กล้าที่จะแสดงออก กล้าที่จะเข้าไปพูดกับเพื่อนๆ ดีใจที่ได้มีกิจกรรมทำตอนวันเสาร์และวันอาทิตย์ เพราะ 2 วันนี้ ไม่ได้ไปโรงเรียน นอกจากสอนภาษาอังกฤษแล้ว พี่ยังสอนวาดภาพ ขอบคุณพี่ๆ ที่เข้ามาทำกิจกรรมกับชุมชนของตนเอง

นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจสามารถสร้างแนวทางวิชาชีพและการดำเนินธุรกิจให้คนในชุมชนบ้านละคร อาสาสมัครที่ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม สร้างจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสังคม สามารถเพิ่มเติมและต่อยอดความรู้ใหม่ให้กับชุมชนบ้านละคร น้องต้น ประธานโครงการกล่าวทิ้งท้าย สำหรับผู้ที่ต้องการจะบริจาคเงินหรือสิ่งของช่วยเหลือชุมชนบ้านละคร สามารถบริจาคได้ที่ ฝ่ายพัฒนาสังคมและบำเพ็ญประโยชน์ สโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี สอบถามรายละเอียดได้ที่นายพรหมพันธ์ เอกคช ประธานโครงการ โทร.098-8309527

ชลธิชา ศรีอุบล

กองประชาสัมพันธ์ มทร.ธัญบุรี 02-549-4994