ผลการตัดสินการแข่งขันวาดภาพระบายสี และกำหนดการเข้ารับรางวัล โครงการสัปดาห์เทิดพระคุณแม่

กำหนดการ
พิธีถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
และมอบรางวัลการแข่งขันวาดภาพระบายสี โครงการสัปดาห์เทิดพระคุณแม่
วันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2557
ณ ห้องเมธาวี ชั้น 5 อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

__________________________________________________________________________________

เวลา  8.30  น. – 9.00  น.
ลงทะเบียน

เวลา 9.00  น.  เป็นต้นไป
พิธีถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ   

  • ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีกล่าวรายงาน
  • อธิการบดี มทร.ธัญบุรี  กล่าวสดุดีเฉลิมพระเกียรติ
  • อธิการบดี มทร.ธัญบุรี  นำร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี  เพลงสดุดีมหาราชา
  • อธิการบดี มทร.ธัญบุรี  มอบรางวัลแก่นักเรียน/นักศึกษาที่ชนะการแข่งขัน
  • ถ่ายภาพเป็นเกียรติร่วมกัน
  • อธิการบดี มทร.ธัญบุรี และผู้เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพร

การแต่งกาย

  • ผู้บริหาร   ชุดปกติขาว
  • บุคลากรและผู้เข้าร่วมงาน  ชุดสุภาพ 
ผลการตัดสินการแข่งขันวาดภาพระบายสี โครงการสัปดาห์เทิดพระคุณแม่ กลุ่มทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
102.6 KiB
499 Downloads
Details
แบบตอบรับการเข้าร่วมพิธีมอบรางวัลการแข่งขันวาดภาพระบายสี  โครงการสัปดาห์เทิดพระคุณแม่
22.9 KiB
244 Downloads
Details