เทปสัมภาษณ์รายการ Special Talks ตอนที่ 2

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
กล่าวแสดงความยินดีกับพนักงานมหาวิทยาลัยที่ผ่านการคัดเลือก


ยินดีต้อนรับและขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ใหม่และเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน บางส่วนอาจจะเป็นเจ้าที่ที่เป็นลูกจ้างชั่วคราว บางส่วนอาจจะเป็นอาจารย์เราหรือถูกจ้างสอนในตำแหน่งต่างๆ แต่วันนี้ภายใต้ที่เรามีความมั่นคงในหน้าที่การงานก็อยากจะให้กำลังใจถือว่าเป็นก้าวแรกก้าวใหม่ที่จะเข้ามาทำงานในหน้าที่และเชื่อว่าจากการที่ผ่านการคัดเลือกท่ายมีความรู้และประสบการณ์อยากให้นำความรู้และประสบการณื กำลังใจที่ดีภายใต้บริบทการแข็งขันในการสร้างงานในมหาวิทยาลัยและภายใต้บริบทการบริหารการจัดการที่เกิดความเท่าเทียมกันในทุกระดับ ทุกหน้าที่ อยากให้อาจารย์และเจ้าหน้าที่ทุกคนตั้งสติในการทำงาน ตั้งใจในการการทำงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ และอยากให้มีความรู้รักสามัคคี มีกำลังใจในการสร้างงานและพัฒนาตนเองในตำแหน่งที่สูงขึ้น วันนี้อาจารย์ใหม่เจ้าหน้าที่ใหม่กับคุคลากรของเราเราจะมุ่งมั่นพัฒนามหาวิทยาลัยและศักยภาพมหาวิทยาลัยเพื่อการแข่งขันและเพื่อที่จะยืนอยู่ได้ในความเชื่อถือของอาเซียนนในโอกาสต่อไป