รถเข็นคนพิการไฮเทค แบบมีโถส้วม

นวัตกรรมชิ้นงานล่าสุดช่วยเหลือผู้ป่วย “รถเข็นคนพิการไฮเทค แบบมีโถส้วม” ผลงานล่าสุดของ ดร.เดชฤทธิ์ มณีธรรม หัวหน้าสาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ผศ.ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ และ พ.อ.ผศ.นพ.อารมย์ ขุนภาษี โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า พ.อ.รศ.นพ.สุธี พานิชกุล วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ได้ทำการวิจัยร่วมกับโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ร่วมประดิษฐ์คิดค้นกับแพทย์และพยาบาล

พ.อ.ผศ.นพ.อารมย์ ขุนภาษี เปิดเผยว่า เนื่องจากโรงพยาบาลมีทหารที่ได้รับบาดเจ็บบริเวณไขสันหลัง อาจจะบาดเจ็บระดับหน้าอกหรือระดับเอวลงไป บางรายเวลาขับถ่ายยังมีความรู้สึกหลงเหลืออยู่ จึงได้ปรึกษากับทางทีมงานว่า จะช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีอาการลักษณะนี้อย่างไร เพราะผู้ป่วยบางรายต้องการขับถ่ายบนรถเข็นและสามารถขับเคลื่อนหรือนำพาตัวเองไปยังจุดหมายปลายทางได้ ซึ่งทางทีมงานได้ปรับปรุงพัฒนารถเข็นมาหลายรูปแบบ จึงอยากจะให้พัฒนารถเข็นประเภทนี้บ้างและต้องการให้เหมะสมกับการใช้งานได้จริง

ดร.เดชฤทธิ์ เปิดเผยว่า สำหรับรถเข็นคนพิการไฮเทค แบบมีโถส้วมจะต่างจากรถเข็นไฟฟ้าทั่วไปโดยรถประเภทนี้ยังไม่มีที่ไหนทำ จึงเป็นการบ้านที่ค่อนข้างหนักเลยทีเดียว สำหรับรถเข็นคนพิการไฮเทค แบบมีโถส้วม จะประกอบไปด้วย 3 ส่วนหลัก คือ 1.ระบบซอฟท์แวร์ ใช้คอมพิวเตอร์เขียนภาษาแลดเดอร์กับฟังชั่นบล็อกลงไปที่ตัวควบคุม 2.ชุดโมดูลพีแอลซี เป็นชุดควบคุมการทำงานและประมวลผลโดยจะควบคุมการทำงานทั้งหมดของตัวรถเข็น 3.ฮาร์ดแวร์หรือรถเข็น ประกอบด้วยตัวรถเข็น ล้อขับเคลื่อนแบบดีซีมอเตอร์ขนาด 350 วัตต์ ชุดโถส้วม ชุดฉีดก้น ชุดใส่ถุง ชุดม้วนถุง ชุดซีลถุง แบตเตอรี่ขนาด 12 โวลต์ 2 ลูก

หลักการทำงาน แบ่งออกเป็น 2 ส่วนดังนี้ 1.รถเข็นเคลื่อนที่ การขับเคลื่อนรถเข็นสามารถใช้มือบิดคันเร่งเพื่อให้เคลื่อนที่ไปเดินหน้า ถอยหลัง เลี้ยวซ้าย และเลี้ยวขวาได้ปกติ 2.รถเข็นอยู่กับที่ เมื่อต้องการขับถ่ายผู้ป่วยจะกดปุ่มเพื่อแผ่นรองนั่งเคลื่อนที่ออก หลังจากนั้นกดปุ่มเพื่อให้โถส้วมเคลื่อนที่มารองที่ก้น เมื่อขับถ่ายเสร็จจะกดปุ่มเพื่อให้น้ำฉีดก้น จากนั้นกดปุ่มเพื่อให้มอเตอร์ที่อยู่ด้านล่างม้วนถุงพร้อมกับซีลปากถุง หลังจากนั้นกดปุ่มให้โถส้วมเคลื่อนที่ลง พร้อมกับสั่งให้แผ่นรองนั่งเคลื่อนกับมารองที่ก้นเหมือนเดิม หลังจากนั้นพี่เลี้ยงจะนำถุงที่ใส่อุจาระที่ทำการซีลถุงเรียบร้อยแล้ว นำไปทิ้งหรือทำลายต่อไป

ในการประยุกต์รถเข็นคนพิการไฮเทค แบบมีโถส้วม เป็นนวัตกรรมใหม่ที่ยังไม่มีการทำมาก่อน เมื่อนำมาใช้กับผู้ป่วยทหารที่ได้รับบาดเจ็บทำให้ผู้ป่วยสามารถควบคุมการทำงานได้ สะดวกปลอดภัย ตลอดจนทำให้ผู้ป่วยมีสุขภาพจิตที่ดี และไม่เป็นภาระกับผู้อื่น ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ ดร.เดชฤทธิ์ โทร.08-6882-1475

ชลธิชา ศรีอุบล

กองประชาสัมพันธ์ มทร.ธัญบุรี 02-549-4994