คอลัมน์ Talent of the Month: เปิดโลกการเรียนรู้ต่างแดน 4 นศ.มทร.ธัญบุรี

“เรียนรู้ทฤษฎี” คู่ “ปฏิบัติ” เป็นแนวทางที่ได้รับการยอมรับแล้วว่าส่งผลดีกับทั้ง “ผู้เรียน” และ “ผู้สอน”

โดยเฉพาะในโลกที่ไร้พรหมแดน มุมมองที่เป็นสากล และการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมได้กลายเป็นทักษะสำคัญของคนรุ่นใหม่สำหรับการเตรียมพร้อมสู่การเป็นพลเมืองที่ดีของอาเซียนและโลกในอนาคต

เช่นเดียวกับ 4 นักศึกษาจากรั้ว มทร.ธัญบุรี ประกอบด้วย “แอร์” อทิตยา เจนจบเขต. “อัสมา” พิมพ์ชนก บินกอรี. “อิ๊ง” ชลิตา สุขประสงค์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล คณะศิลปศาสตร์ และ “อาร์ม” รัฐพล ภัยขยาด นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจกับโอกาสการเข้าเป็นส่วนหนึ่งในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทยและอาเซียนของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

โดยเป้าหมายหลักของโครงการก็คือ การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาไทยให้พร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานในภูมิภาคอาเซียนและเปิดโอกาสคนรุ่นใหม่ให้ได้รับประสบการณ์ ณ De La Salle University Das Marinas (DLSU-D) ประเทศฟิลิปปินส์

ข้อดีของโครงการดังกล่าว อทิตยา บอกว่าอยู่ที่การนำหน่วยกิตมาเทียบโอนที่คณะได้อีกทั้งประเทศฟิลิปปินส์มีการใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ ทำให้ได้พัฒนาภาษาตลอดการเรียน

อีกทั้งยังได้เรียนรู้ภาษาตากาล๊อก ซึ่งเป็นภาษาถิ่นที่ใช้ในการดำเนินชีวิตในประเทศฟิลิปปินส์

สำหรับการเรียนที่ De La Salle University Das Marinas (DLSU-D) มีด้วยกัน 2 รายวิชา พร้อมกับได้มีโอกาสฝึกงานเป็นเวลา 80 ชั่วโมง ที่ Marketing Office

“อยู่ที่ฟิลิปปินส์ได้เรียนรู้การสื่อสาร ภาษาอังกฤษสำเนียงตากาล๊อก นักศึกษาที่มหาวิทยาลัยจะอายุน้อยกว่าเรา 2 ปี เพราะ Hight School มีแค่ Grade 10″

ด้าน ชลิตา เล่าว่า ชอบเรียนภาษาอังกฤษและให้ความสำคัญกับภาษาอังกฤษมาก การได้มาเรียนในโครงการนี้ทำให้ได้รับโอกาสดีที่จะเรียนรู้วัฒนธรรม เพื่อสร้างความเข้าใจและการอยู่ร่วมกัน

อีกทั้งยังได้พัฒนาด้านภาษาอังกฤษ และ ทำกิจกรรมกับเพื่อนๆ ในมหาวิทยาลัยรวมทั้งได้นำวัฒนธรรมไทยไปเผยแพร่ และได้เรียนรู้วัฒนธรรมของฟิลิปปินส์ เช่นกัน

ที่ได้เรียนรู้มา คือ “Buddle Fight” เป็นการกินแบบใช้มือกินข้าวที่วางบนใบตอง โดยเชื่อว่าเป็นการกินเพื่อให้เข้าถึงธรรมชาติ ทำให้ได้เป็นชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนที่นั่น

ขณะที่ อัสมา เล่าว่า อาจารย์ที่ DLSU-D ได้จัดคอร์สเรียนภาษาตากาล๊อก เบื้องต้นให้ จนสามารถใช้ในการสื่อสารเบื้องต้นได้ โดยห้องเรียนของตนเอง มีเพื่อนจาก ญี่ปุ่น เกาหลี และไนจีเรีย ร่วมชั้นเรียนด้วย

“ถือเป็นประสบการณ์ที่ดีในการใช้ชีวิตในต่างประเทศเป็นครั้งแรก ซึ่งไม่ได้ปรับตัวมากนักเพราะอากาศเหมือนเมืองไทย”

ในขณะที่ รัฐพล นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศคณะบริหารธุรกิจ พบว่า การใช้ชีวิตในต่างสถานที่ ไม่ว่าจะในประเทศหรือต่างประเทศล้วนเป็นประสบการณ์ที่ดีให้กับชีวิต

และที่สำคัญการได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ถือเป็นการสร้างเครือข่ายที่ดีให้กับตนเองในอนาคต เมื่อประเทศไทยก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน