สาขาภาษาตะวันตก ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วม โครงการ RMUTT English Camp 2014

รับสมัครนักศึกษา มทร.ธัญบุรี ทุกคณะ ทุกชั้นปี ค่าละ 60 คน

ค่าย 1 วันจันทร์ที่ 7 – วันอังคารที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2557
ค่าย 2 วันจันทร์ที่ 21 – วันอังคารที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ณ ห้องเอกสโรชา คณะศิลปศาสตร์  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-549-4952

ตารางกำหนดการ

วันที่ 1

08.00-09.00

09.00-10.30

10.30-10.45

10.45-12.15

12.15-13.00

13.00-14.30

14.30-14.45

14.45-16.15

ลงทะเบียน พิธีเปิด

Where are you from?

อาหารว่าง 1

Can I borrow your pen, please?

อาหารกลางวัน

Have you got the time?

อาหารว่าง 2

How do you do that?

วันที่ 2

09.00-10.30

10.30-10.45

10.45-12.15

12.15-13.00

13.00-14.30

14.30-14.45

14.45-16.15

16.15-16.30

What should I do?

อาหารว่าง 1

Would you like to come to my house?

อาหารกลางวัน

How much does it cost?

อาหารว่าง 2

Can you tell me the way?

มอบวุฒิบัตร

พิธีปิด

 ดาวน์โหลดใบสมัคร

ใบสมัครโครงการค่ายภาษาอังกฤษ 2557 (RMUTT English Camp 2014)
62.8 KiB
1073 Downloads
Details