เอมสตาร์ ประกาศผลหนังสั้นความสุขที่แท้จริง… เกิดจากการให้’GIVING IS REAL HAPPINESS’

บริษัท เอมสตาร์ เน็ทเวิร์ค จำกัด จัดประกาศผลการประกวดภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 ไม่จำกัดความคิดสร้างสรรค์ ภายใต้หัวข้อ ความสุขที่แท้จริง…เกิดจากการให้ “Giving is Real Happiness” ซึ่งมีนิสิต นักศึกษาจากหลายสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดมากถึง 88 ทีม โดยทุกผลงานได้รับการพิจารณาผลงานตามเกณฑ์การประกวด คือคะแนน 80% จากดุลพินิจของคณะกรรมการ และคะแนนอีก 20% ถูกพิจารณาจากคะแนนโหวต ยอดการรับชมภาพยนตร์สั้น ยอดการกด Like ผ่านช่องทางของ Facebook ของโครงการ

ทั้งนี้ จากการประกาศผล มีทีมที่ได้รับรางวัลทั้งหมด 5 รางวัล ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ เรื่อง ด.ช.ดนัย ผลงานจาก ทีม Companion มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เรื่อง พอกะจา ผลงานจาก ทีม Metronome มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เรื่อง ส่งสุข ผลงานจาก ทีม HALO มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล ภาพยนตร์สั้น เรื่อง ย่าปู่เจ้า ผลงานจาก ทีมลูกคุณครู โปรดักชั่น มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ และเรื่อง He is my Friend ผลงานจากทีม Young Film สถาบันเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น โดยมี ท.ญ.ลพา วัชรศรีโรจน์ ประธานผู้ก่อตั้ง และ น.พ.พนินทร์ ชนเลอเกียรติ์กรรมการผู้จัดการบริษัทให้เกียรติขึ้นมอบถ้วยรางวัล พร้อมเงินรางวัล และประกาศนียบัตร ให้แก่ผู้ชนะในการประกวดภาพยนตร์สั้นทั้งหมด นอกจากนี้ ผลงานที่ได้รับรางวัล บริษัทจะทำการเผยแพร่ในช่องทางการสื่อสารของบริษัทต่อไปในวงกว้างทั่วทั้งประเทศไทย ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และทุกประเทศใน AEC ที่บริษัท ได้ขยายการดำเนินธุรกิจด้วย