ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรมโครงการก้าวทันมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (TFRS เกี่ยวกับสินทรัพย์)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรม (จำนวนทั้งสิ้น 57 ท่าน) โครงการก้าวทันมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (TFRS เกี่ยวกับสินทรัพย์) วันเสาร์ที่ 28 และวันอาทิตย์ที่ 29 มิถุนายน 2557 เวลา 9.00 – 16.30 น. ณ ชั้น 10 อาคาร 4 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ดาวน์โหลดรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรม
164.1 KiB
583 Downloads
Details