คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับเลือกเป็นบุคคลแห่งปี “ระฆังทอง” ประจำปี 2557 สาขานักบริหารการศึกษาดีเด่น

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้รับเลือกเป็นบุคคลแห่งปี  “ระฆังทอง” ประจำปี 2557 สาขานักบริหารการศึกษาดีเด่น โดยได้รับเกียรติจาก ฯพลฯ พลอากาศเอก กำธน สินธวานนท์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีและมอบรางวัล ระฆังทอง แก่ผู้เข้ารับรางวัลในงานรางวัลเกียรติยศ ระฆังทอง บุคคลแห่งปี ครั้งที่ 7 ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ณ ศูนย์ประชุม สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร จัดโดย สมัชชานักจัดรายการวิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (สว.นท)

ดูรูปภาพอัลบั้มเต็มได้ที่  >>Click<<