วิทยาฯ ส่งนักศึกษา ฝึกงาน ไต้หวัน

“หนุ่ย” นายวัชรพล กาพย์พิมาย และ “กระแต” นางสาวจิดาภา ภัทรบุญฤทธิ์ สองนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี บินฝึกงานสหกิจศึกษา 3 เดือน 2 อาทิตย์ ณ National Pingtung University of Science and Technology, Taiwan

ทั้งสอง เล่าว่า ได้ฝึกงาน “Training on the Detection Technique of Microbial Contamination inFood” การตรวจตัวอย่างของอีโคไล เชื้อแบคทีเรียอยู่ในอาหาร ณ Center for Agriculture and Aquaculture Product Inspection and Certification Department of Food Science, Faculty of Agriculture โดยช่วง 2 เดือนแรกจะมีเจ้าหน้าที่สอนงานให้ ขั้นตอนวิธีในการตรวจสอบ โดยเริ่มทำงาน 08.00 – 17.00 น. วิธีในการตรวจเชื้อ ยกตัวอย่างเช่นในการตรวจจากกุ้งแช่แข็งแห่งหนึ่ง เริ่มจากการนำกุ้งแช่แข็งมาทำการ pcr plate โดยแบ่งเป็นกระบวนการ Presumptive test for coliform, fecal coliform and E.coli, Completed test for E.coli และ IMVIC test for E.coli โดยรวมระยะเวลา 8 วัน นอกจากนี้ยังตรวจเชื้อจุลินทรีย์ทั้งหมดด้วยวิธี Tolat plate count ซึ่งเป็นมาตรฐานประเทศไต้หวันอ้างอิงมาตรฐานการวิเคราะห์ FDA 2003

ในการฝึกงานสหกิจแล้ว ได้มีโอกาสเข้าเรียนวิชาจุลชีววิทยาอาหาร กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 โดยมีอาจารย์ช่วยแปลเป็นภาษาอังกฤษให้ เพราะว่า ภาษาที่ใช้ในชั้นเรียนเป็นภาษาจีนกลาง (แมนดาริน) โดยได้เรียนภาษาจีนกลาง (แมนดาริน) เพิ่มทุกวันอาทิตย์ประมาณ 2 ชั่วโมง เรียนการสื่อสารเบื้องต้น และใช้ประโยคสั้นๆ ที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารในชีวิตประจำวัน

ที่เลือกฝึกงานสหกิจต่างประเทศ เพราะว่า อยากได้ประสบการณ์ต่างประเทศ ไม่ว่าในเรื่องของการสื่อสาร กระบวนในการทำงานใหม่ๆ ได้เรียนรู้การใช้ชีวิตของประชาชนอีกประเทศหนึ่ง มีแรงบันดาลใจในการใช้ภาษาอังกฤษ นอกประสบการณ์ความรู้ที่ได้รับมาแล้ว ยังได้เรียนรู้ภูมิศาสตร์ โดยไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ เช่น พิพิธภัณฑ์ Gu Gong National Palace Museum เรียนรู้วัฒนธรรมวิถีชาวบ้าน ที่ชอบคือ วิธีการในการทำเต้าหู้

สำหรับการปรับตัวที่ประเทศไต้หวัน อากาศที่นั่นจะหนาวในช่วงตอนเย็น แต่ไม่แตกต่างกับเมืองไทย แต่ที่เป็นปัญหาคือสำเนียงภาษาที่นั่นจะเป็นสำเนียงอเมริกา ช่วงแรกๆ จะฟังไม่ถนัด แต่อยู่ไปสัก 2 อาทิตย์เริ่มที่จะชิน 3 เดือน 2 อาทิตย์ ได้รับความรู้และประสบการณ์มากมาย โดยนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการทำโปรเจค โดยจะทำโปรเจค “กำจัดสาหร่าย Microcystis ด้วยไคโตซาน และสารสกัดฟางข้าว” ต้องขอบคุณท่านคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้ให้โอกาสไปฝึกงานสหกิจยังต่างประเทศ เป็นประสบการณ์ที่คุ้มค่า ซึ่งไม่รู้ว่าจะมีโอกาสเดินทางไปต่างประเทศอีกหรือไม

ชลธิชา ศรีอุบล

กองประชาสัมพันธ์ มทร.ธัญบุรี

0-2549-4994