ขอเชิญชวนนักศึกษา เข้าร่วมโครงการ “Indonesian Homestay Program (IHP)”

ขอเชิญชวนนักศึกษา เข้าร่วมโครงการ “Indonesian Homestay Program (IHP)” ที่จัดโดย University of Muhammadiyah Malang ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศอินโอนีเซีย ในด้านการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และด้านศิลปะ โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมของประเทศอินโดนีเชีย ทั้งนี้ นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจะต้องพักอาศัยอยู่กับครอบครัวที่เป็นเจ้าของภาษาโดยตรงเพื่อที่จะสามารถร่วมแลกเปลี่ยน แบ่งปัน และเข้าใจถึงวัฒนธรรมของชุมท้องถิ่น และยังเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้เรียนรู้ภาษาบาฮาซาซึ่งเป็นภาษาที่มีผู้ใช้ในการสื่อสารมากเป็นอันดับหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกด้วย ซึ่งโครงการดังกล่าวได้มีการแบ่งช่วงระยะเวลาในการดำเนินโครงการ ดังนี้

1. รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 17-30 สิงหาคม 2557  ส่งใบสมัครภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2557
2. รอบที่2 ระหว่างวันที่ 18-29 พฤศจิกายน 2557  ส่งใบสมัครภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2557
3. รอบที่ 3 ระหว่างวันที่ 15-18 กุมภาพันธ์ 2558 ส่งใบสมัครภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2557
4. รอบที่4 ระหว่างวันที่ 17-30 พฤษภาคม 2558 ส่งใบสมัครภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2557

สามารถส่งใบสมัครได้ที่ กองนโยบายและแผน (ศูนย์นักศึกษานานาชาติและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ)
ติดต่อสอบถามรายละเอียด โทร 02 549 4083

ดาวน์โหลดใบสมัคร

Application Form for Indonesia Homestay Program
Application Form for Indonesia Homestay Program
Application Form for Indonesia Homestay Program.pdf
283.4 KiB
604 Downloads
Details