รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้กำหนดการเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม) ผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม – 4 กรกฎาคม 2557 ติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักบัณฑิตศึกษา 02-5493618-9 , คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 02-5494505 หรือ 08-9791-5478

ดูรายละเอียดและดาวน์โหลดระเบียบการสอบได้ที่ >>Click<<

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม)
235.7 KiB
468 Downloads
Details

แสดงความคิดเห็น