ประชาสัมพันธ์สมัครสอบชิงทุนไปศึกษาต่อ ณ ประเทศญี่ปุ่น

ด้วยศูนย์นักศึกษานานาชาติและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  ได้รับแจ้งจากสถานเอกอัครราชฑูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย เรื่องรัฐบาลญี่ปุ่นได้ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาไทย ประจำปีการศึกษา 2557 ในระดับ Graduate School จำนวน 36 ทุน สำหรับผู้ที่มีผลการเรียนถึงภาคเรียนที่ 2 ก่อนปีสุดท้าย ทั้งนี้รัฐบาลญี่ปุ่นได้ลดเกณฑ์คะแนนเกรดเฉลี่ยในการรับสมัครลงเหลือ 3.25 (จากเดิม 3.50) และนักศึกษาที่มีผลการเรียนภาษาญี่ปุ่นเกรดเฉลี่ยต่ำกว่า 3.25 เพื่อสมัครสอบชิงทุนรัฐบาลญี่ปุ่น โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ประชาสัมพันธ์สมัครสอบชิงทุนไปศึกษาต่อ ณ ประเทศ ญี่ปุ่น
8.2 MiB
2121 Downloads
Details

ประชาสัมพันธ์สมัครสอบชิงทุนไปศึกษาต่อ ณ ประเทศ ญี่ปุ่น
8.2 MiB
2121 Downloads
Details