จิตอาสาวิศวะมทร.ธัญบุรีติดไฟฟ้าวัดปิปผลิวนาราม

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา สโมสรนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี นำทีมอาสาสมัครจิตอาสานักศึกษาวิศวกรรมจำนวน 20 คน ลงพื้นที่บริการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง วัดปิปผลิวนาราม อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด

ถือเป็นกิจกรรมอาสาเพื่อสังคม เนื่องจากทางวัดปิปผลิวนารามได้ก่อสร้างศาลาการ เปรียญขึ้น โดยยังไม่มีระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในอาคาร ทางวัดจึงได้ทำหนังสือมาที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี

ผศ.ชลิตต์ มธุรสมนตรี อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ในฐานะที่ปรึกษานักศึกษาโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง จึงได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้น โดยเปิดรับอาสาสมัครเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งมีนักศึกษาและเจ้าหน้าที่ที่สนใจเข้าร่วมโครงการจำนวน 20 คน ใช้เวลาในการลงพื้นที่ 3 วัน 2 คืน ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจะได้พัฒนาตนเอง พัฒนาความรู้ พัฒนาจิตและปัญญา มีจิตสาธารณะในการทำกิจกรรมเพื่อสังคมและรู้จักวัฒนธรรมของการให้

“หนึ่ง” นายธรรมนูญ ทองอ่อน นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิศวกรรมโยธา นายกสโมสรนักศึกษา เล่าว่า การติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ติดตั้งศาลาการเปรียญสูง 12 เมตร กว้าง 22 เมตร ระบบไฟฟ้าที่ติดตั้งประกอบด้วย 1.ติดตั้งหลอดไฟแอลอีดี จำนวน 30 จุด 2.โคมไฟ High Bay จำนวน 9 จุด 3. เดินปลั๊กไฟจำนวน 18 จุด 4.ติดกล่องควบคุมไฟฟ้า จำนวน 1 กล่อง

“นอกจากการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างแล้ว ยังช่วยกันพัฒนาบริเวณวัด อุปสรรคในการติดตั้งระบบไฟฟ้าในครั้งนี้ คือ ความสูงต้องมีการต่อนั่งร้าน 4-5 ชั้น เนื่องจากทุกคนที่ไปเป็นอาสาสมัคร จึงไม่มีใครบ่นหรือคิดว่าเป็นปัญหาในการทำงาน ในการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ได้ฝึกการแก้ปัญหา ซึ่งในการวางแผนงานเตรียมตัวลงมือปฏิบัติไว้ ไม่ได้เหมือนที่ตั้งใจไว้ เมื่อไปถึงที่ไซต์งานแผนที่วางไว้ต้องปรับเปลี่ยนใหม่ ถือเป็นกิจกรรมที่ได้บุญ ได้ทำอะไรเพื่อสังคมส่วนรวม”

“โบ้” นายนิทัศน์ พริ้งดี นักศึกษาชั้นปีที่ 3 (หลักสูตรต่อเนื่อง) สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ กล่าวว่า เป็นสมาชิกในสโมสรนักศึกษาของคณะ ช่วงว่างพอดี และเป็นกิจกรรมแรกที่ได้ทำในวัด รับผิดชอบในการช่วยส่งของให้กับเพื่อนๆ ที่ขึ้นไปติดตั้ง คอยเก็บทำความสะอาดให้เรียบร้อย นอกจากนี้ยังได้ช่วยขัดพื้น ล้างห้องน้ำ พัฒนาวัด

“ได้เห็นและได้ฝึกการทำงานจริง ไม่เหมือนกับการทำกิจกรรมในมหาวิทยาลัย วัด เป็นสถานที่รวมจิตใจของชาวบ้าน ทุกวันพระ หรือวันสำคัญทางศาสนาทุกคนต้องมาทำบุญ ฟังธรรม ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยให้ชาวบ้านมีไฟฟ้าใช้ เมื่อมาทำบุญที่วัด” โบ้กล่าว

“เอก” นายเอกวุฒิ เศียรอุ่น นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม เล่าว่า ทำหน้าที่เดินสายไฟเข้าท่อ เก็บความเรียบร้อย ลักษณะของอาคารเป็นสังกะสี ดังนั้น ความร้อนคืออุปสรรคในการทำงาน แต่การทำงานผ่านไปได้ด้วยดี เนื่องจากมีการแบ่งหน้าที่ในการทำงาน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ในระหว่างที่ทำงานได้เรียนรู้แลกเปลี่ยนกับเพื่อนต่างสาขา ได้รับความรู้ในเรื่องที่ไม่รู้ เป็นโอกาสที่ดี ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ได้ทำบุญครั้งใหญ่ ซึ่งถ้าวัดต้องไปจ้างช่างมาติดตั้งต้องใช้เงินจำนวนเท่าไรในการจ้าง นอกจากนี้ยังได้นำความรู้ที่เรียนมาใช้ได้

“การทำกิจกรรมเป็นสิ่งที่ดี ได้ฝึกตนเอง ทำตัวให้เป็นประโยชน์”

อาสาสมัครที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการทุกคนมีเป้าหมายเดียวกัน คือ การบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม ฝึกฝนความเสียสละ