ภาพข่าว: ด้วยสมองและสองมือ: ‘เครื่องยีลูกตาล’พลังงานก๊าซชีวภาพ

อาจารย์และทีมนักศึกษา สาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ร่วมกันสร้างสรรค์เครื่องยีลูกตาลโดยพลังงานก๊าซชีวภาพ ผลงานล่าสุดที่จะช่วยทุ่นแรงงานและต้นทุนสำหรับผู้ประกอบการขนาดย่อม

อาจารย์ชัยรัตน์ หงส์ทอง เปิดเผยถึงการพัฒนาเครื่องยีลูกตาลโดยพลังงานก๊าซชีวภาพ เป็นการทดลองประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องจักรที่ใช้ก๊าซชีวภาพ และวิเคราะห์ถึงความคุ้มทุนในเศรษฐศาสตร์ โดยโครงสร้างของเครื่องยีลูกตาล ประกอบด้วย 2 ส่วนสำคัญ คือตัวถัง ซึ่งมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 49 เซนติเมตร ขนาดความกว้างและสูง 53.4×40.7 เซนติเมตร และชุดส่งกำลังจากสายพาน ทั้งนี้จะใช้เครื่องยนต์เบนซินขนาด 5.5 แรงม้า และติดตั้งวาล์วควบคุมก๊าซชีวภาพในการทำงาน ซึ่งจากการทดลองประสิทธิภาพของเครื่องยีลูกตาลโดยใช้พลังงานก๊าซชีวภาพ พบว่าสามารถจุลูกตาลในการยีแต่ละครั้งได้เฉลี่ย 10 เม็ด สามารถยีตาลได้ 8.88 กิโลกรัม และมีอัตราการสิ้นเปลืองก๊าซชีวภาพ เฉลี่ย 0.375 กรัมต่อวินาทีหรือเฉลี่ย 1 ชั่วโมงจะใช้ก๊าซชีวภาพปริมาณ 1.5 กิโลกรัม

สำหรับกลุ่มเกษตรกรหรือผู้ประกอบการที่สนใจเครื่องยีลูกตาลโดยพลังงานก๊าซชีวภาพต้นแบบนี้ หรือต้องการคำแนะนำในการพัฒนานวัตกรรมด้านอื่นๆ สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ อาจารย์ชัยรัตน์ โทร.08-6511-5857