ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัย

สรุปผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของนักวิจัยสตรี

ในงาน  Korea  International  Women’s  Invention  Exposition  2014(KIWIE  2014)

ณ  aT centerKangnam-Daero, Secho-gu. Seoul  ประเทศเกาหลีใต้

—————————————————————–

             การประกวดผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์  ในงาน  Korea  International  Women’s  Invention  Exposition  2014 (KIWIE  2014) ซึ่งจัดขึ้นโดย  Korea  Woman  Inventors  Association  (KWIA)  ระหว่างวันที่ 14 –  20 พฤษภาคม 2557 ณ  aT Center Kangnam-Daero, Secho-gu. Seoul ประเทศเกาหลีใต้  ประเทศเกาหลีใต้  โดยมีผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของนักวิจัยสตรี   จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ได้รับรางวัลรวม 7  รางวัล จาก  3  ผลงาน  สรุปดังนี้


1.  ผลงานเรื่อง ปูนซีเมนต์จากธรรมชาติ”  (Natural Cement)
โดย  ผศ. สรชา  ไววรกิจ  สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ได้รับรางวัล  ดังนี้
1. 1  รางวัลเหรียญเงิน (KIWIE  2014 Silver Prize) จาก KIWIE 2014 ประเทศเกาหลีใต้

2.  ผลงานเรื่องแผ่นผนังและพื้นฉนวนโครงสร้างที่เสริมด้วยวัสดุเสริมแรงคอมโพสิตเส้นใยแก้ว”  (Structural insulated wall panels and slabs strengthened by Glass fiber reinforced polymer)

โดย ดร. หมิง  จิ๋ง    สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์  ได้รับรางวัล ดังนี้

1.  รางวัลเหรียญทองแดง  (KIWIE  2014 Bronze Prize)  จากประเทศเกาหลีใต้

2.  รางวัล FIRI Diploma จาก The 1st  Institute Inventors and Researcher in IRAN ประเทศอิหร่าน

3.  รางวัล OmranYekom Construction & Developing Institute, ประเทศอิหร่าน

4.  รางวัล DIPLOMA , Inventionspot  ประเทศซาอุดิอาระเบีย

3.  ผลงานเรื่อง  โครงการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ สำหรับผลิตภัณฑ์งานเป่าแก้ว ของศูนย์ศิลปาชีพบางไทร  ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ” (The Design and Development Packaging Project of Blowing Glass Product by Bang sai Arts and Crafts Centre of H.M.QueenSirikit.)

โดย  ผศ. จุฑามาศ  เจริญพงษ์มาลา และนายคมสัน  เรืองโกศล   สังกัดคณะศิลปกรรมศาสตร์  ได้รับรางวัลดังนี้

1. รางวัลเหรียญทองแดง (KIWIE  2014 Bronze Prize)  จาก KIWIE 2014 ประเทศเกาหลีใต้

2. รางวัล (TIIIA Outstanding Diploma) จาก  Taiwan Invention & Innovation Industry Association ประเทศไต้หวัน