ประกาศรายชื่อผู้สอบข้อเขียนในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (สอบตรงคุณวุฒิ ม.6/ปวช. และ ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2557 เพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้สอบข้อเขียนในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี
(สอบตรงคุณวุฒิ ม.6/ปวช. และ ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2557 เพิ่มเติม
ประกาศเพิ่มเติมวันที่ 22 พฤษภาคม 2557

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557 ในระหว่างวันที่ 15-16 มีนาคม 2557 แล้วนั้น

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จึงขอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน เพิ่มเติม เพื่อให้ผู้สอบผ่านข้อเขียนไปรายงานตัวเพื่อเข้าสอบสัมภาษณ์ ในวันศุกร์ที่ 30 พฤษภาคม 2557 เวลา 09.00-12.00 น. ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตั้งอยู่เลขที่ 39 หมู่ 1 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลคลองหก อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี สามารถดูรายละเอียดได้ที่    คลิ๊ก >>