ประกาศเปลี่ยนแปลงวันสอบสัมภาษณ์ โครงการ Young Professional Retailer

ประกาศเปลี่ยนแปลงวันสอบสัมภาษณ์

นักศึกษาผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือกสาขาการตลาด โครงการความร่วมมือกับ Central Department Store โครงการ “Young Profession Retailer”

เดิม สอบสัมภาษณ์วันที่ 24 พฤษภาคม 2557 เวลา 09.00 – 16.30 น.คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 ชั้น 9 ห้อง 54902

แก้ไขเป็น สอบสัมภาษณ์วันที่ 28 พฤษภาคม 2557 เวลา 09.00 – 16.30 น.คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 ชั้น 9 ห้อง 54902

คลิ๊ก>>> ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่สอบผ่านการคัดเลือกโครงการ Young Professional Retailer