ตุ๊กตาเซรามิกการ์ตูนบัณฑิต

“ความสำเร็จของบัณฑิต เกิดจากความตั้งใจ ที่ได้เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัย โดยหลังจากที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันดังกล่าวเกิดความภาคภูมิใจที่สำเร็จการศึกษา ระยะเวลา 4- 5 ปี ที่ได้ฝ่าฝันอุปสรรคมาจนถึงวันที่ประสบความสำเร็จ เพื่อเป็นการแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกคน เป็นที่ระลึกที่ได้สำเร็จการศึกษาแก่บัณฑิต และทำให้นึกถึงวันเก่าๆ” เรื่องราวและแรงบันดาลใจของ “ฟ้า” นางสาว

สุรีพร นาคจรุง นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเครื่องปั้นดินเผา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เจ้าของผลงาน “ตุ๊กตาเซรามิกการ์ตูนบัณฑิต ”

ฟ้า เล่าว่า เพื่อใช้เป็นตัวกระตุ้นจูงใจให้เกิดการระลึกถึงเรื่องราวที่ได้เกี่ยวข้องอยู่เสมอๆสื่อหรือสิ่งที่สร้างสรรค์ขึ้น เน้นย้ำความทรงจำ การให้ของขวัญหรือของที่ระลึกจึงเป็นวิธีการหนึ่งของการแสดงออกถึงความมีไมตรีน้ำใจในการแสดงความยินดีระหว่างผู้ให้และผู้รับ ย่อมสร้างความรู้สึกที่ดี และนำมาซึ่งความประทับใจ บัณฑิตที่ประสบความความสำเร็จในการได้รับปริญญาบัตร เป็นความภาคภูมิใจอย่างมาก ไม่แค่ตัวของบัณฑิตเอง แต่เป็นความภาคภูมิใจของพ่อแม่และครอบครัวของบัณฑิตด้วยเช่นกัน          ขั้นตอนในการผลิตตุ๊กตาเซรามิกการ์ตูนบัณฑิตแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอนได้แก่ 1. ขั้นตอนการผลิต ร่างการ์ตูนขึ้นตามจินตนาการ หรือภาพล้อเลียนหน้าของบัณฑิตลงบนกระดาษเพื่อนำไปสร้างผลงาน 2. ขั้นตอนการปั้นต้นแบบ นำดินน้ำมันปั้นตัวการ์ตูนบัณฑิตตามขนาดที่กำหนดและแบบร่าง จากนั้นได้นำสารซิลิโคนมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการทำพิมพ์ซิลิโคนเพื่อถ่ายต้นแบบจากดินน้ำมัน และช่วยให้พิมพ์ต้นแบบมีรายละเอียดครบ ตามต้นแบบที่ปั้นด้วยดินน้ำมัน 3. ขั้นตอนการทำพิมพ์สำหรับหล่อน้ำดิน ทำการแบ่งพิมพ์ออกเป็นส่วนๆ ที่สามารถถอดพิมพ์ชิ้นได้สะดวก นำต้นแบบทาสบู่โปรแตสเซียมโซบหลาย ๆ ครั้ง ทำการพิมพ์ชิ้น ในการทำพิมพ์ชิ้น เริ่มจากกั้นพิมพ์ด้วยดินน้ำมันและฟิวเจอร์บอร์ด แล้วทำการผสมปูน เทปูนลงส่วนที่แบ่งพิมพ์ เจาะรูเพื่อไว้สำหรับเป่าลมเพื่อง่ายต่อการถอดพิมพ์แต่ละชิ้น ไล่ทำจนครบ 4. ขั้นตอนการผลิตผลงาน ทำความสะอาดพิมพ์ โดยนำแม่พิมพ์แต่ละชุดมาทำความสะอาดคราบไขสบู่ที่ติดกับพิมพ์ โดยการใช้น้ำส้มสายชูผสมกับน้ำสะอาดในอัตราส่วน 1 : 1 จากนั้นเตรียมน้ำดิน นำวัตถุดิบมาผสมทำเป็นน้ำดินสำหรับนำไปหล่อแบบพิมพ์ใช้งานเพื่อผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ การหล่อน้ำดิน เทน้ำดินลงในพิมพ์ชุดนั้นๆ จนได้ความหนาตามที่กำหนด แล้วจึงทำการเทน้ำดินออก แล้วคว่ำพิมพ์ไว้ แล้วจึงทำการถอดพิมพ์ทีละชิ้นนำชิ้นงานออก เมื่อได้ชิ้นงานออกมาแล้ว ทำการแต่งชิ้นงานให้เรียบร้อย ปล่อยทิ้งไว้ให้ชิ้นงานแห้ง แล้วทำความสะอาด เพื่อรอนำไปเผาดิบ นำชิ้นงานเผาดิบที่อุณหภูมิ 800 º C นำชิ้นงานเผาดิบออกจากเตา ตกแต่งด้วยการเขียนสีใต้เคลือบ ใช้พู่กันทาส่วนที่ต้องการตามแบบที่ต้องการ หลังจากตกแต่งด้วยการเขียนสีใต้เคลือบเรียบร้อยแล้ว นำไปเคลือบใสโดยใช้วิธีการพ่นเคลือบ เผาเคลือบ ที่อุณหภูมิ 1,200 º C อีก 1 รอบ เสร็จสิ้นขั้นตอนการผลิตตุ๊กตาเซรามิกการ์ตูนบัณฑิต

โดยตุ๊กตาเซรามิกการ์ตูนบัณฑิต ที่ผลิตราคาตัวละ 250-300 บาท ขึ้นอยู่กับขนาดของตุ๊กตา น้องฟ้ารับทำพรีออเดอร์บัณฑิตทุกมหาวิทยาลัยฯ หรือตามลูกค้าต้องการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ น้องฟ้า โทร.081-0422065

ชลธิชา ศรีอุบล

กองประชาสัมพันธ์ มทร.ธัญบุรี 02-549-4994