โครงการอบรมนักศึกษาจิตอาสาแนะแนวการศึกษา “พี่แนะแนวน้อง”

ขอเชิญ นักศึกษา มทร.ธัญบุรี ทุกชั้นปีเข้าร่วมอบรม โครงการอบรมนักศึกษาจิตอาสาแนะแนวการศึกษา “พี่แนะแนวน้อง”
วันที่ 10-11 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประเมธาวี ชั้น 5 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 4 มิถุนายน 2557

สมัครและสอบถามเพิ่มเติ่มได้ที่ 0 2549 3024-5 หรือ (พี่ปูน) 08 3690 0588   100 คนเท่านั้น