รับสมัครโครงการอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไปภาษาต่างประเทศรุ่นที่ 5

รับสมัครโครงการอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไปภาษาต่างประเทศรุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 21 มิถุนายน 2557 – 31 มกราคม 2558 (เฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์) ค่าอบคม 38,000 บาท ค่าสมัครสอบ 500 บาท เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง 13 มิถุนายน 2557

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 02-549-4968
อาจารย์พัชรินทร์   จึงประวัติ เบอร์โทรศัพท์ 084-643-4295 ,  อาจารย์มธุรา   สวนศรี  เบอร์โทรศัพท์ 084-118-4637  คุณสิริรัตน์  เข็มทอง  เบอร์โทรศัพท์ 02-549-4968  หรือ www.larta.rmutt.ac.th

รับสมัครโครงการอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไปภาษาต่างประเทศรุ่นที่ 5
96.2 KiB
1050 Downloads
Details
ใบสมัครโครงการอบรมมัคคุเทศก์ทั่วไปรุ่นที่ 5
45.5 KiB
778 Downloads
Details
รับสมัครโครงการอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไปภาษาต่างประเทศรุ่นที่ 5
96.2 KiB
1050 Downloads
Details
ใบสมัครโครงการอบรมมัคคุเทศก์ทั่วไปรุ่นที่ 5
45.5 KiB
778 Downloads
Details