ประกาศมทร.ธัญบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการและสายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2557

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป้นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการและสายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2557 ระหว่างวันที่ 8-30 เมษายน 2557 ซึ่งการรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้วนั้น เนื่องจากมีผู้สมัครเป็นจำนวนมาก ในการนี้เพื่อให้เป็นการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและการจัดสถานที่สอบที่คัดเลือกดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ดังนั้น จึงขอเลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการและสายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2557 จากวันที่ 16 พฤษภาคม 2557 เป็นวันที่ 19 พฤษภาคม 2557

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการและสายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2557
14.8 KiB
3152 Downloads
Details