คอลัมน์ ข่าวย่อยการศึกษา: ธัญบุรีจัดแข่งฟิสิกส์

สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับอาชีวศึกษา นักศึกษาระดับอุดมศึกษา เข้าร่วม “การแข่งขันฟิสิกส์ผ่านอินเทอร์เน็ต” โดยผู้สนใจสามารถสมัครเข้าแข่งขันทางเว็บไซต์ http://nuclear.rmutphysics.com ตั้งแต่บัดนี้-30 มิ.ย. 2557 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.09-4670-5750 หรือ 08-7785-9992