ขอเชิญอบรมโครงการก้าวทันมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (ฟรี)

อบรมบัญชี ฟรี
**นับชั่วโมง CPD ผู้ทำบัญชี 12 ชั่วโมง (อนุมัติแล้ว) และ
**นับชั่วโมง CPD ผู้สอบบัญชี 12 ชั่วโมง (อนุมัติแล้ว) 

โครงการก้าวทันมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (TFRS เกี่ยวกับสินทรัพย์) วันเสาร์ที่ 28 มิถุนายน 2557 และ วันอาทิตย์ 29 มิถุนายน 2557 เวลา 9.00 -16.30 น. ณ ห้องชั้น 10 อาคาร 4 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จำนวน 50 ท่าน เท่านั้น หมดเขตการรับสมัครเข้าร่วมอบรมวันที่ 15 มิถุนายน 2557

คลิกสมัคร Online
(กรณีที่นั่งเต็มก่อนวันหมดเขต ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะ 50 รายแรกที่สมัครก่อน)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการอบรมที่หน้า website คณะบริหารธุรกิจ
http://www.bus.rmutt.ac.th
ในวันที่ 16 มิถุนายน 2557
กำหนดการ (รายละเอียดหลักสูตร)

กำหนดการอบรมโครงการก้าวทันมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (TFRS เกี่ยวกับสินทรัพย์)
45.8 KiB
492 Downloads
Details