คอลัมน์ สี่แยกข่าวย่อย: มทร.ธัญบุรีรับนักศึกษาป.โท

บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดรับสมัครเข้า ศึกษาในระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557 เพิ่มเติมในคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตร Young- MBA หลักสูตร Executive-MBA คณะเทคโนโลยีคหกรรม ศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน และ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 4 ก.ค. 2557 ดูรายละเอียดและดาวน์โหลดระเบียบการสอบคัดเลือกได้ที่ www.grad.rmutt.ac.th สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-2549-3618-9