มทร.ธัญบุรีให้คำปรึกษานักศึกษาออนไลน์ 24 ชั่วโมง

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า ธัญบุรี จัดอบรมระบบอาจารย์ที่ปรึกษาให้กับอาจารย์แต่ละคณะ โดยมีเป้าหมาย 300 คน ฝึกอบรมเดือน เม.ย.-พ.ค.2557 ทั้งนี้คาดหวังว่าอาจารย์ที่ปรึกษาทุกคนจะได้เข้าใจบริบทของการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา คิดวิธีการให้คำปรึกษาที่ถูกต้องตามหลักจิตวิทยา ขณะเดียวกันเนื่องจากปัจจุบันนักศึกษาเข้าถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกันทุกคน ตนจึงให้มีการขยายระบบการให้คำปรึกษาผ่านระบบออนไลน์มากขึ้น เพราะนักศึกษาบางคนไม่กล้าที่จะไปปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาโดยตรง แต่จะกล้าที่จะเปิดใจและขอคำปรึกษาผ่านระบบดังกล่าวมากกว่า และเพื่อให้ระบบการให้คำปรึกษาผ่านระบบออนไลน์มีศักยภาพไปจัดตั้งทีมให้คำปรึกษาทางระบบออนไลน์อย่างเร่งด่วนโดยพัฒนาระบบดังกล่าวให้สามารถปรึกษาได้ตลอด 24 ชั่วโมง

รศ.ดร. ประเสริฐ กล่าวต่อไปว่า จากการนำร่องฝึกอบรมอาจารย์ที่ปรึกษาไปแล้ว 80 คน ผลตอบรับดีมาก ส่วนใหญ่อาจารย์ได้โพสต์ข้อความผ่านทาง website ของมหาวิทยาลัยเพื่อขอบคุณ ที่ทำให้เข้าใจธรรมชาติและพฤติกรรมของนักศึกษารวมถึงรู้วิธีที่จะรับมือกับปัญหาและให้คำปรึกษากับนักศึกษาได้