เชิญเข้าร่วมแข่งขันฟิสิกส์ผ่านอินเตอร์เน็ต

ห้องเรียนฟิสิกส์ราชมงคล http://nuclear.rmutphysics.com/e-learning/
รหัสการแข่งขัน  physics12

รับสมัคร วันที่ 1  พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2557    แข่งขัน วันที่ 1 กรกฎาคม – 13 สิงหาคม 2557

เนื้อหาจำนวน 6 บท

1. การเคลื่อนที่
2. ของไหลและความร้อน
3. คลื่นและเสียง
4.ไฟฟ้าแม่เหล็ก (ไฟฟ้าสถิต แม่เหล็กไฟฟ้า )
5. คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและแสง
6. อะตอมและนิวเคลียร์

 

 

เปิดให้ทำสัปดาห์ละบท  และแจ้งคะแนนให้ทราบ ผ่าน เมล์ Facebook  และ Line   ทุกๆสัปดาห์
คัดหาคนที่ทำคะแนนได้เกิน 70 เปอร์เซนต์ และสามารถบรรยายกระทู้ความรู้ ได้ถูกต้องไม่น้อยกว่า 50 เปอร์เซนต์  เข้าแข่งขันรอบที่สอง

  • การแข่งขันรอบที่สอง วันที่ 11 สิงหาคม 2557 (จับเวลา )  เหลือเพียง 100 ท่านสุดท้าย เข้าแข่งขันรอบสุดท้าย
  • การแข่งขันรอบสุดท้าย วันที่ 13 สิงหาคม 2557 (จับเวลา) คัดหาสุดยอด จำนวน 50 ท่าน

รางวัลที่ 1 ได้ 10,000 บาท
รางวัลที่ 2 ได้ 8,000 บาท
รางวัลที่ 3 ได้ 7,000 บาท
รางวัลที่ 4-10 ได้ ท่านละ 5,000 บาท
รางวัลที่ 11-20 ได้ ท่านละ 1,000 บาท
ลำดับที่ 1- 50 ได้รับประกาศนียบัตร

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. เป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย หรือระดับอาชีวศึกษา
2. เป็นนักศึกษาระดับอุดมศึกษา
3. ใช้ชื่อ และนามสกุล จริง (ภาษาไทย)ในการสมัครเท่านั้น

(โปรดดูวีดีโอการสมัครเรียน  ผ่าน    ได้ที่นี่ http://youtu.be/DCBSODvIqc8)

สำคัญ:  ท่านที่สมัครได้แล้ว ให้ทำส่วนที่เป็นคำถาม และแบบทดสอบ (เวอร์เนียร์ ไมโครมิเตอร์ ลูกคิด และพื้นฐานทางฟิสิกส์) ส่วนแรกที่เปิดไว้ให้ทดลองทำ (ยังไม่ได้จำกัดเวลา และจำนวนครั้งที่ทำ) เพื่อเตรียมคอมพิวเตอร์ ให้พร้อมกับการแข่งขันในรอบคัดเลือก และเก็บคะแนนไปรวมในรอบคัดเลือก  ถ้าผู้สมัครยังไม่เข้าใจ ท่านสามารถดูวีดีโอแนะนำเบื้องต้นที่อยู่ทางด้านล่าง

                     

Google Chrome                                                  Internet Explorer

การทดสอบนี้ ออกแบบทดสอบไว้ ดีที่สุดสำหรับผู้ที่ทำบน วินโดว์  และดูด้วย Internet Explorer  หรือ Google Chrome  เพราะท่านสามารถทดลอง การทดลองเสมือนทางฟิสิกส์ ด้วยตนเอง และ ดูวีดีโอ บน windows  เป็นต้น สำหรับ ผู้แข่งขันที่จะทำแบบทดสอบบนมือถือ หรืออุปกรณ์ Os อื่น ก็สามารถทำได้ เช่นกัน แต่ต้องใช้วีดีโอบน youtube ที่ทำไว้ให้แล้วประกอบการทดลองแทน

สำหรับผู้มีปัญหา

ให้โทรที่เบอร์ 0946705750
หรือ Line

Id Line คือ rmutphysics  หรือเมล์ที่  rmutphysics1@gmail.com

 

วีดีโอ สมัครเรียนห้องเรียนฟิสิกส์ราชมงคลด้วยตนเองผ่านเน็ต คลิกดูวิธีการ อ่านผ่าน   ได้ที่นี่   http://youtu.be/DCBSODvIqc8

หรือดูเป็นแบบ   ได้ที่นี่   <<คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์>>

วีดีโอแนะนำการแข่งขันเบื้องต้น

คลิกดูวิธีการอ่านผ่าน  
ได้ที่นี่ http://youtu.be/TYxoJMxA9WU

หรือดูเป็นแบบ   ได้ที่นี่  <<คลิก>> 

ห้องเรียนฟิสิกส์ราชมงคล
http://nuclear.rmutphysics.com/e-learning/

แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง : http://www.atom.rmutphysics.com/