ปฏิทินการดำเนินการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ภาคการศึกษาที่ 1/2557

เพื่อให้การดำเนินงานกองทุน กยศ. และกองทุน กรอ. ภาคการศึกษาที่ 1/2557 เป็นไปตามความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอแจ้งกำหนดการดำเนินงาน ดังเอกสารแนบนี้

สำหรับผู้กู้รายเก่าต่อเนื่องในสถานศึกษา แบบเปิดตามกลุ่มประเทศอาเซียน
532.2 KiB
3466 Downloads
Details
สำหรับผู้กู้รายเก่าต่อเนื่องในสถานศึกษา แบบเดิม
594.8 KiB
2928 Downloads
Details
สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2,3,4 ที่กำลังศึกษาอยู่แต่ไม่เคยทำสัญญากู้ยืมกับทางมหาวิทยาลัย
614.1 KiB
1806 Downloads
Details
สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัสนักศึกษา 1157..
616.4 KiB
2360 Downloads
Details