ปฏิทินการดำเนินการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ภาคการศึกษาที่ 1/2557

rmutt-01-04-56

เพื่อให้การดำเนินงานกองทุน กยศ. และกองทุน กรอ. ภาคการศึกษาที่ 1/2557 เป็นไปตามความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอแจ้งกำหนดการดำเนินงาน ดังเอกสารแนบนี้

สำหรับผู้กู้รายเก่าต่อเนื่องในสถานศึกษา แบบเปิดตามกลุ่มประเทศอาเซียน
532.2 KiB
3304 Downloads
Details
สำหรับผู้กู้รายเก่าต่อเนื่องในสถานศึกษา แบบเดิม
594.8 KiB
2793 Downloads
Details
สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2,3,4 ที่กำลังศึกษาอยู่แต่ไม่เคยทำสัญญากู้ยืมกับทางมหาวิทยาลัย
614.1 KiB
1633 Downloads
Details
สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัสนักศึกษา 1157..
616.4 KiB
2155 Downloads
Details

 

 

แสดงความคิดเห็น