คอลัมน์ แวดวงการศึกษา: มทร.ธัญบุรีปรับพื้นฐานน.ศ.

นายประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า มทร.ธัญบุรีกำหนดให้นักศึกษาที่คะแนนต่ำกว่าเกณฑ์ 30% ของคะแนนสอบเข้า ต้องเรียนปรับพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 48 ชั่วโมง ตั้งแต่เดือนเมษายน-สิงหาคม 2557 ส่วนนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ใช้วุฒิ ม.6 ปวช. และ ปวส. ที่มีคะแนนสองวิชาชีพเฉพาะในส่วนของวิชากลศาสตร์วิศวกรรม ต่ำกว่าเกณฑ์ 50% ของคะแนนสอบเข้า ต้องเรียนปรับพื้นฐานในรายวิชา Engineering Mechanics ในเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม รวมถึงนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ใช้วุฒิ ม.6 จะต้องเรียนปรับพื้นฐานในรายวิชา Engineering Drawing ในเดือนมิถุนายน-กรกฎาคมด้วย ทุกรายวิชาจะเสียค่าลงทะเบียนวิชาละ 1,000 บาท เปิดให้ลงทะเบียนวันที่ 3-4 พฤษภาคม ที่หอประชุม มทร.ธัญบุรี นักศึกษารายใดต้องเรียนปรับพื้นฐาน ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ www.rmutt.ac.th