รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก และระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 1/2557 (เพิ่มเติม)

กำหนดการรับสมัคร

  รับสมัครผ่านเว็บไซต์   21 เมษายน – 4 กรกฎาคม 2557
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ   วันพฤหัสบดีที่ 10 กรกฎาคม 2557
  สอบคัดเลือก (ข้อเขียนและสัมภาษณ์)   วันอาทิตย์ที่  20  กรกฎาคม  2557
  ประกาศผลสอบคัดเลือก   วันศุกร์ที่ 25 กรกฎาคม  2557
  รายงานตัวและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา   วันอาทิตย์ที่ 3 สิงหาคม 2557
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่   ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ
  เปิดภาคเรียน  (สำหรับภาคพิเศษ)
(สำหรับภาคปกติ)
  16  สิงหาคม 2557
  18  สิงหาคม 2557

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้กำหนดการเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก และระดับปริญญาโท  ปีการศึกษา 2557

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่http://www.grad.rmutt.ac.th/