ภาพข่าว: สังคมธุรกิจ: บริหารกองทุนส่วนบุคคล

พจน์ หะริณสุต รองกรรมการผู้อำนวยการ ฝ่ายธุรกิจลูกค้าบุคคลและสถาบัน บลจ.ไทยพาณิชย์ แลกเปลี่ยนสัญญาแต่งตั้งบริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคลกับ รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในโอกาสมอบความไว้วางใจให้  บลจ.ไทยพาณิชย์เป็นหนึ่งในผู้บริหารกองทุนส่วนบุคคล โดยมีผู้บริหารระดับสูงของทั้งสองหน่วยงานร่วมเป็นสักขีพยาน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เมื่อเร็วๆ นี้…