มทร.ธัญบุรี จัดโครงการเส้นทางสู่ความสำเร็จ

Road map to Young Executive หรือ ที่รู้จักในชื่อ RYE โครงการเส้นทางสู่ความสำเร็จ โครงการดีๆ ของนักศึกษา ส่งต่อความรู้สู่น้องรุ่นต่อรุ่น สืบต่อกันมากว่า ๑๒ ปี

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดี มทร.ธัญบุรีเปิดเผยว่า โครงการดังกล่าว ถือเป็นโครงการที่ดี ซึ่งสืบต่อกันมา นักเรียนที่ได้เข้าร่วมโครงการจะสอบติดจำนวนมาก โดยได้รับผลตอบรับจากนักเรียนที่สนใจเข้ามาติวเป็นอย่างดี เนื่องจากเป็นโครงการติวฟรี ต้องขอชมนักศึกษารุ่นพี่ นายเอกสิทธิ์ เกิดกฤษฎานนท์ (อาจารย์พี่เบส) และนักศึกษารุ่นพี่ทุกๆ คนที่ทุ่มเทผลักดันให้มีโครงการดังกล่าว กว่า ๑๒ ปีที่สืบทอดกันมาและนักศึกษาศิษย์ปัจจุบันที่ได้เสียสละเวลา ในการเข้ามาเป็นรุ่นพี่ที่คอยติวให้กันน้องๆ ถือว่าเป็นอีก 1 โครงการที่ควรได้รับการยกย่องในการทำกิจกรรมของนักศึกษา ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ยินดีที่จะสนับสนุนโครงการดังกล่าวอย่างเต็มที่ และขยายผลให้มากขึ้นในปีต่อไป

“เบส” นายเอกสิทธิ์ เกิดกฤษฎานนท์ ผู้ก่อตั้งโครงการ RYE ศิษย์เก่าจากสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ เล่าว่า โครงการ RYE ก่อตั้งมา ๑๒ ปีแล้ว โดยในช่วง ๖ ปีแรก เป็นการติวในสาขาวิชาสถานที่ใช่ในการติว คือ ใต้อาคารเรียน แต่เมื่อโครงการดังกล่าวมีการบอกต่อ บวกกับความสำเร็จที่นักเรียนเข้าร่วมโครงการสามารถสอบติดในระดับมหาวิทยาลัยฯ จึงมีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ โดยในปีนี้ มีผู้สนใจสมัครเข้าโครงการจากทั่วประเทศและคัดเลือกเหลือเพียง ๒๖๐ คนกิจกรรมคือการติวทั้งหมด ๗ วิชา ได้แก่วิชา คณิตศาสตร์, เคมี,ฟิสิกส์, ไทย,สังคม ,ภาษาอังกฤษและวิชาเฉพาะ สำหรับโครงการนี้ ต้องการให้โอกาสนักเรียน ที่ไม่มีโอกาสได้ติวตามติวเตอร์ต่างๆ ได้มีโอกาสเตรียมความพร้อมก่อนลงสนามสอบ และที่สำคัญฝึกจิตสาธารณะของรุ่นพี่ ในการช่วยเหลือสังคม

“ติ” นายสันติ ทองเกิด นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ สาขาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจ ประธานโครงการ เล่าว่า เมื่อปีที่แล้ว มีโอกาสได้เข้ารับการติว ซึ่งรุ่นพี่มอบความรู้ให้มากมาย และในวันนี้กลับมาเป็นอาสาในโครงการนี้ สำหรับโครงการนี้เปิดรับสมัครนักเรียนผ่านทาง facebook โดยมีเกณฑ์คัดเลือกจากนักเรียนที่สนใจโครงการ เรียนอยู่ในระดับปานกลาง ที่สำคัญรับนักเรียนที่มีจิตสาธารณะ มีใจเสียสละ ทั้งสายสามัญ และอาชีวะจากทั่วประเทศที่มาร่วมโครงการ โดยใช้เวลาในการติวทั้งหมด ๑๔ วัน”อยากให้น้องๆ ที่มาติว สอบเข้าเรียนที่ มทร.ธัญบุรีได้” เมื่อเห็นถึงความตั้งใจของน้องๆ แล้ว ทำให้มีกำลังใจในการติวน้องๆ ในส่วนของติวจะมีอาจารย์พี่เบส ซึ่งเป็นรุ่นพี่ที่สำเร็จการศึกษาไปแล้วมาช่วยและเพื่อนๆ ของอาจารย์ ซึ่งมาช่วยกันติว ในส่วนของตนเอง ช่วยอธิบายในส่วนของโจทย์คณิตศาสตร์ที่น้องๆ ไม่เข้าใจ

“หน่อง” นายชุมพร ขันโท นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ (หลักสูตรต่อเนื่อง)สาขาวิชาวิศวกรรม อุตสาหการ-การผลิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ เล่าว่า ได้รับโอกาสในการเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ โดยมีโอกาสรับผิดชอบติวน้องๆ ในวิชาเขียนแบบพื้นฐาน เป็นวิชาที่ถนัดมากเพราะว่าได้รับการสอนมาตั้งแต่ชั้นปวช., ปวส. จนกระทั่งมาเรียนในมหาวิทยาลัยฯดีใจที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งเติมเต็มความรู้ให้กับน้องๆ ที่จะสอบเข้าคณะวิศวกรรมศาสตร์”ยิ่งให้เท่าไหร่ เรายิ่งได้” ครั้งแรกที่ได้ติวน้องๆเยอะขนาดนี้”ได้รับความสุข ได้รับมิตรภาพ เป็นการฝึกฝนตัวเองแลกเปลี่ยนความรู้ และที่สำคัญ ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์”

“เกศ” นางสาวเกศกนก โพธิพฤกษ์ นักศึกษาชั้น ปวส.๒ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์วาสุกรีจ.พระนครศรีอยุธยา เล่าว่า เนื่องจากได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการรู้สึกประทับใจโครงการนี้มาก ทั้งรุ่นพี่ที่เคยดูแล อาจารย์พี่เบส ซึ่งท่านเป็นอาจารย์ที่มีความเสียสละมาก ช่วยเหลือคนที่เดือดร้อน เป็นเด็กที่บ้านไม่มีฐานะ ไม่มีโอกาสเข้าติวตามโครงการต่างๆ เมื่อตนเองได้มีโอกาสเข้ามาร่วมโครงการนี้ รู้สึกว่าอบอุ่น ถึงแม้ว่าจะสอบเข้าที่ มทร.ธัญบุรีไม่ได้ แต่จะกลับมาช่วยโครงการนี้เสมอ ซึ่งในปีนี้มีหน้าที่ในการดูแลในเรื่องของฝ่ายสวัสดิการของน้องๆ”สัญญาว่าจะเข้ามาช่วยโครงการนี้ต่อยอดความรู้ที่ตนเองได้รับมา ถ่ายทอดให้รุ่นน้องต่อๆ ไป”

“น๊อต” นายจิรภัทร ธรรมศิริ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๖โรงเรียนธัญบุรี เล่าว่า อยากเข้าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ไม่เคยติวที่ไหนมาก่อน รู้ว่าโครงการนี้มาจาก facebook เป็นโครงการติวฟรี จึงสนใจสมัครโครงการนี้ อยากจะสอบเข้าสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์๑๔ วันที่ได้เข้าร่วมโครงการนี้ มีเทคนิคในการสอบที่สามารถนำไปใช้ได้กังวลวิชาคณิตศาสตร์ แต่เมื่อทราบเทคนิคที่รุ่นพี่สอน ลดความกัลวลไปได้เยอะ ขอบคุณสำหรับโครงการดีๆ ที่สืบทอดกันมา ให้โอกาสนักเรียนได้นำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยฯ

“น้ำฝน” นางสาวธาราภา นาควิบูลย์ นักเรียนชั้น ปวช.๓โรงเรียนไทยบริหารธุรกิจเล่าว่า อยากสอบเข้าการจัดการที่ มทร. ธัญบุรีเพราะว่า มีญาติๆ แนะนำให้มาศึกษาต่อที่นี่ รู้สึกกังวลไม่ถนัดวิชาคณิตศาสตร์ สังคม ภาษาไทย เนื่องจากเรียนทางสายอาชีพมา ตลอดโครงการได้เทคนิคการจำ เทคนิคการทำโจทย์ อ่านในหนังสือไม่เข้าใจ แต่เมื่อมาติวทำให้เข้าใจ รุ่นพี่ติวสนุกไม่เครียด เป็นกันเอง และมีเพื่อนต่างโรงเรียนมาติวด้วย ได้แลกเปลี่ยนความรู้กัน”มั่นใจมากขึ้นและไม่กังวลที่จะสอบ”

Road map to Young Executive โครงการเส้นทางสู่ความสำเร็จเวลาของรุ่นพี่ที่เสียสละเวลา ๑๔ วัน จำนวน ๒๐ ชีวิต ซึ่งใช้เวลาหลังสอบเสร็จมาทำหน้าที่ติวเตอร์ และจัดกิจกรรมค่ายรวมทั้งมาถ่ายทอดความรู้ มาช่วยน้องๆ สร้างความมั่นใจให้กับน้องๆ ก่อนลงสนามสอบจริง อีกหนึ่งโครงการที่ดีๆ ที่ นศ.มทร.ธัญบุรีทำเพื่อสังคม