คอลัมน์ แวดวงการศึกษา: มทร.ธัญบุรี เพิ่มเงินเดือนลูกจ้าง

นายประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดี มทร.ธัญบุรี เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลมี นโยบายปรับขึ้นเงินเดือนให้กับผู้สำเร็จปริญญาตรีเป็น 15,000 บาท ในส่วนของข้าราชการได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ล่าสุดได้ปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวเรียบร้อยแล้วในทุกระดับวุฒิการศึกษา เช่น ปริญญาตรี 15,000 บาท หลักสูตร 5 ปี 15,800 บาท มีใบประกอบวิชาชีพ 17,090 บาท, ปริญญาโท 17,500 และปริญญาเอก 21,000 บาท ซึ่งมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 10 ล้านบาทต่อปี ทั้งนี้ ได้พัฒนาบุคลากรตามสายงาน โดยเพิ่มสมรรถนะการทำงานให้สอดคล้องกับเงินเดือน