รายชื่อนักศึกษาผู้สอบผ่าน IC3 Certification

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอแสดงความยินดีและขอประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้สอบผ่านโครงการอบรมและสอบมาตรฐานสากล หลักสูตร ทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ The Internet and Computing Core (IC3) Certificate สำหรับนักศึกษา
ชั้นปีที่ 3 – 4

ตรวจสอบรายชื่อผู้สอบผ่าน >> คลิ๊ก<<<