มทร.ธัญบุรีปรับพื้นฐานเฟรชชี่เพิ่มวิชาช่างฝึกบัณฑิตนักปฏิบัติ

นายประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.)ธัญบุรี เปิดเผยว่า นักศึกษาที่เข้าศึกษาต่อประจำปีการศึกษา2557มทร.ธัญบุรี ได้กำหนดให้มีการเรียนปรับพื้นฐาน ในวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์สำหรับนักศึกษาที่มีคะแนนต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 30% ของคะแนนสอบเข้าซึ่งจะเรียนปรับพื้นฐาน 48 ชั่วโมง ตั้งแต่เดือน เม.ย.-ส.ค.57ส่วนนักศึกษาที่สอบเข้าเรียนต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ใช้วุฒิการศึกษา ม.6 ปวช. และ ปวส.ที่มีคะแนนสองวิชาชีพเฉพาะในส่วนของวิชากลศาสตร์วิศวกรรมต่ำกว่าเกณฑ์50% ของคะแนนสอบเข้าจะต้องเรียนปรับพื้นฐานในรายวิชา Engineering Mechanics ในเดือน มิ.ย.-ก.ค.57

ทั้งนี้ รวมถึงนักศึกษาที่สอบเข้าในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ใช้วุฒิการศึกษาม.6 จะต้องเรียนปรับพื้นฐานในรายวิชาEngineering Drawing ในเดือน มิ.ย.ก.ค.2557 ด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ทุกรายวิชาจะเสียค่าลงทะเบียนวิชาละ 1,000 บาทซึ่งจะเปิดให้ลงทะเบียนในวันที่ 3-4 พ.ค.2557 ที่หอประชุม มทร.ธัญบุรี ซึ่งนักศึกษาที่จะต้องเรียนปรับพื้นฐานหรือไม่สามารถดูรายชื่อได้ที่ www.rmutt.ac.th

“การที่มหาวิทยาลัยมีการปรับพื้นฐานในด้านวิชาที่เกี่ยวกับช่างพื้นฐาน เนื่องจากหลักสูตรใหม่ เน้นการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ และที่ผ่านมานักเรียน ที่สำเร็จการศึกษาในระดับ ม.6 จะมีความเก่งในวิชาด้านวิทยาศาสตร์แต่จะด้อยในวิชาช่างฝีมือพื้นฐาน มหาวิทยาลัยจึงมีแนวคิดที่จะปรับพื้นฐานในสองวิชาดังกล่าว และการที่มหาวิทยาลัยเลื่อนเปิดเทอม ทำให้มีเวลาเรียนปรับพื้นฐานมากยิ่งขึ้น จะช่วยส่งผลดีต่อเด็กให้เกิดความเข้าใจในวิชาที่เรียนเพิ่มเติม นอกจากนี้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 นั้น จะเปิดเทอมในวันที่ 18 ส.ค.57 ผมยังมีแนวคิดที่จะจัดฝึกอบรม และหากิจกรรมให้นักศึกษาได้ทำ เพื่อเพิ่มทักษะ

ด้านต่างๆให้กับนักศึกษา ซึ่งขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการหารือ” อธิการบดีมทร.ธัญบุรี กล่าว