คอลัมน์ เส้นทางสร้างคน

มทร.ธัญบุรี รับรอบ 2 คณะวิศวะฯ ศิลปกรรมฯ ,คหกรรมฯ, วิทยาศาสตร์ฯ,บริหารธุรกิจ,สื่อสารมวลชน สาขาเทคโนโลยีสื่อดิจิทัล ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.info.rmutt.ac.th