ธัญบุรีปรับพื้นฐาน นศ.ใหม่ เพิ่มวิชาช่างหวังฝึกบัณฑิตนักปฏิบัติ

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดเผยว่า นักศึกษาที่เข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2557 มทร.ธัญบุรีได้กำหนดให้มีการเรียนปรับพื้นฐาน ในวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษาที่มีคะแนนต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 30% ของคะแนนสอบเข้า ซึ่งจะเรียนปรับพื้นฐาน 48 ชั่วโมง ตั้งแต่เดือนเมษายน-สิงหาคม 2557 ส่วนนักศึกษาที่สอบเข้าเรียนต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ใช้วุฒิการศึกษา ม.6 ปวช. และ ปวส. ที่มีคะแนนสองวิชาชีพเฉพาะในส่วนของวิชากลศาสตร์วิศวกรรมต่ำกว่าเกณฑ์ 50% ของคะแนนสอบเข้า จะต้องเรียนปรับพื้นฐานในรายวิชา Engineering Mechanics ในเดือน มิถุนายน-กรกฎาคม 2557 รวมถึงนักศึกษาที่สอบเข้าในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ใช้วุฒิการศึกษา ม.6 จะต้องเรียนปรับพื้นฐานในรายวิชา Engineering Drawing ในเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2557 ด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ ทุกรายวิชาจะเสียค่าลงทะเบียนวิชาละ 1,000 บาท ซึ่งจะเปิดให้ลงทะเบียนในวันที่ 3-4 พฤษภาคม 2557 ที่หอประชุมมทร.ธัญบุรี ซึ่งนักศึกษาที่จะต้องเรียนปรับพื้นฐานสามารถดูรายชื่อได้ที่ www.rmutt.ac.th

“การที่มหาวิทยาลัยมีการปรับพื้นฐานในด้านวิชาที่เกี่ยวกับช่างพื้นฐาน เนื่องจากหลักสูตรใหม่ เน้นการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ และที่ผ่านมานักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในระดับม.6 จะมีความเก่งในวิชาด้านวิทยาศาสตร์ แต่จะด้อยในวิชาช่างฝีมือพื้นฐาน ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงมีแนวคิดที่จะพื้นฐานในสองวิชาดังกล่าว ซึ่งการที่มหาวิทยาลัยเลื่อนเปิดเทอม ทำให้มีเวลาเรียนปรับพื้นฐานมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยส่งผลดีต่อเด็กให้เกิดความเข้าใจในวิชาที่เรียนเพิ่มขึ้น นอกจากนี้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 นั้น จะเปิดเทอมในวันที่ 18 สิงหาคม 2557 ตนยังมีแนวคิดที่จะจัดฝึกอบรม และหากิจกรรมให้นักศึกษาได้ทำ เพื่อเพิ่มทักษะด้านต่างๆ ให้กับนักศึกษา ซึ่งขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการหารือ” อธิการบดี กล่าว

แสดงความคิดเห็น